Rekrytering inom Ekonomi & Management: Vi hittar de bästa talangerna

Rekrytering inom Ekonomi / Management

Vi på TB-Group har gedigen erfarenhet av rekrytering av ekonomer. Vi har specialistteam där rekryterarna själva har yrkesbakgrund som ekonomer, vilket ger oss god förståelse för såväl kundernas som kandidaternas språk inom området. Bland våra kunder finns flertalet företag inom redovisning och revision, men även företag inom diverse branscher med egna ekonomiavdelningar. Vi har därför god kunskap och erfarenhet av både interna ekonomifunktioner / ekonomiavdelningar och specialiserade ekonomikonsulter. Att ha en fungerande ekonomiavdelning är något som lätt tas för givet, men när det finns vakans på ekonomi märks det fort och då vill vi finnas där som en stöttande hand.

Proaktiv rekrytering av ekonomer

Oavsett om du har ett engångsbehov av rekrytering till en viss ekonomitjänst eller om ditt företag har ett kontinuerligt behov så hjälper vi er gärna. Vi har många kunder som jobbar långsiktigt och proaktivt med oss då de har ett löpande rekryteringsbehov av ekonomer. Vår abonnemangslösning utan bindnings- och uppsägningstid blir en effektiv och prisvärd lösning för dessa kunder, men passar lika bra för företag med ett engångsbehov.

En träffsäker och effektiv rekryteringsprocess

Utöver att hitta de bästa kandidaterna enligt er kravspecifikation kan vi även hjälpa till med bakgrundskontroll, referenstagning, CV-verifiering samt tester för att få en helhetsbild av kandidaterna. Vi jobbar nära er som en förlängd arm för att säkerställa att rekryteringen blir lyckad. Vi kontaktar alltid de kandidater som passar rollen bäst, även dem som inte söker jobb aktivt. Det är just det som är det fina med våra tjänster inom headhunting och search av ekonomer. 

Har du behov av att rekrytera ekonomer? Kontakta oss!

”Rekryterarna förstår företaget snabbt och de är mycket bra på att hitta kandidater”

– Erik Liungman, Elera AB

Urval av roller vi rekryterar:

Kontakta oss

Söker du Jobb?