Headhunting Aktuarie

Rekrytera Aktuarie

På TB-Group har vi lång erfarenhet av att rekrytera Aktuarier. Vi erbjuder ett prisvärt och flexibelt upplägg.
4.8 baserat på 120+ Google ratings
rekrytera aktuarie
Testa gratis
Ingen bindningstid
Pausa när du vill

Dags att rekrytera Aktuarie?

Då har du kommit rätt. På TB-Group har vi rekryterat aktuarier till flera olika företag och branscher.

Aktuarier specialiserar sig på att analysera och hantera finansiell risk, särskilt inom försäkrings- och pensionsbranschen. Aktuarier använder matematik, statistik och finansiell teori för att utvärdera risker och fatta beslut som hjälper företag att fatta finansiella beslut.

Här är några av de huvudsakliga uppgifterna som en aktuarie vanligtvis utför:

 1. Riskbedömning: analysera risker som företag står inför, såsom skaderisker i försäkringsbranschen eller långsiktiga finansiella risker i pensionsfonder. De använder matematiska modeller och statistiska metoder för att kvantifiera dessa risker.
 2. Premieberäkningar: Inom försäkringsbranschen hjälper aktuarier till att fastställa de premiebelopp som företag bör ta ut för att täcka sina försäkringsåtaganden och samtidigt generera vinst.
 3. Reservering: fastställa de ekonomiska reserver som företag måste hålla för att täcka framtida försäkringsåtaganden. Detta innebär att de måste förutse framtida skadekostnader och andra åtaganden noggrant.
 4. Pensionsplanering: Aktuarier inom pensionssektorn hjälper till att utforma och hantera företags pensionsplaner. De bestämmer företagets åtaganden gentemot sina anställda och hjälper till att förvalta pensionsfondens tillgångar.
 5. Finansiell modellering: genom matematiska och finansiella modeller utvärdera olika finansiella scenarier och förutsäga hur de kan påverka företagets ekonomi och försäkrings- eller pensionsåtaganden.
 6. Efterlevnad av regler och lagar: säkerställa att företag följer alla relevanta regler och lagar som styr deras verksamhet, inklusive redovisningsstandarder och regleringar för finansbranschen.
 7. Rapportering: producera rapporter och analyser som hjälper företagsledning och beslutsfattare att fatta informerade beslut om riskhantering och ekonomi.
 8. Kommunikation: förklara komplexa finansiella och matematiska koncept på ett förståeligt sätt för andra inom företaget och för externa intressenter, inklusive reglerande myndigheter och aktieägare.

En aktuarie bör vara förtrogen med flera olika regelverk och standarder som styr arbetet inom exempelvis försäkrings- och pensionsbranschen. Några av dessa är:

 1. Solvency II: en viktig regleringsram för försäkringsbranschen inom Europeiska unionen. Aktuarier inom EU måste följa de kapitalkrav och rapporteringskrav som fastställs av Solvency II.
 2. IFRS 17: International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 är en internationell redovisningsstandard som styr hur försäkringskontrakt ska redovisas och värderas i företagens finansiella rapporter. Aktuarier inom försäkringsbranschen måste vara förtrogna med IFRS 17-standarden och dess krav.
 3. IAS 19: International Accounting Standard (IAS) 19 är en annan internationell redovisningsstandard som gäller för pensionskostnader och pensionsförmåner. Aktuarier som arbetar med pensionsplaner måste följa denna standard och förstå dess påverkan på företagens redovisning.

Vi kan rekrytering av Aktuarier

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du rekrytera Aktuarier - våra tips

 • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
 • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
 • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Vad tjänar en aktuarie?

Enligt Jobbland uppgår den genomsnittliga lönen för en aktuarie till 67 200 kr.
Lönen kan variera beroende på erfarenhet, utbildning och arbetsplats.

Vanliga frågor
om vår tjänst

Är det sant att jag kan testa er gratis?

Japp. Har du en stundande rekrytering att starta igång så kan vi kika i vårt kandidatnätverk och presentera några kandidater för dig, redan innan du har bestämt dig för om du vill samarbeta med oss. Vi får chansen att visa vad vi går för och även stämma av så vi uppfattat din kravprofil korrekt. Du får möjlighet att se om vi kan leverera det du eftersöker - innan du betalat en krona för våra tjänster.

Vad skiljer era tjänster från traditionella rekryterares?

Tre saker skiljer oss markant från våra branschkollegor. 1) Priset. Vi jobbar med en låg fast månadsavgift inom vilken vi levererar intervjuredo kandidater som matchar er kravprofil. Våra branschkollegor jobbar traditionellt sett med ett högre fast pris, många gånger motsvarande tre månadslöner för den profil som ska tillsättas. You do the math, men så gott som alltid blir vår metod mer prisvärd. 2) Inga uppsägnings- eller bindningstider. Vi har i våra standardpaket varken uppsägnings- eller bindningstider. Vi vill jobba med kunder som vill jobba med oss. 3) Flexibiliteten. Du väljer ditt paket samt eventuella add ons du vill få med i våra tjänster. Vi hjälper dig med de bitar i rekryteringen som du behöver hjälp med och har flexibla upplägg som passar såväl små som stora företag.

Jobbar ni rikstäckande?

Ja, våra rekryterare jobbar rikstäckande i Sverige och vi har även ett kontor med lokala rekryterare i Norge.

Hur långt in i rekryteringsprocessen är ni med?

Vi har olika paket som sträcker sig olika långt in i processen. Startläget är att förse er med screenade och intervjuredo kandidater som matchar er kravprofil. Vill ni ha med oss längre in i processen finns det paket för det.

Vilka branscher har ni koll på?

Vi har många rekryterare tillika branschspecialister hos oss och täcker upp de allra flesta branscherna. Här kan du läsa mer om de branscher som vi rekryterar allra mest till.

Kan jag avsluta prenumerationen när som helst?

Självklart. Du trycker bokstavligt talat på pausa-knappen när du vill eller kontakta din rekryterare.

Hur fungerar prenumerationen?

Du får ett dedikerat team med branschspecialiserade rekryterare som förser dig med en kontinuerlig ström av kandidater. Välj det paket som passar dina behov, tryck på startknappen och starta igång din rekrytering av morgondagens stjärnor. Pausa när du vill. Vi har inga uppsägnings- eller bindningstider.

Flera svar i vårt hjälpcenter

Vi kan allt om branschen

Vi är specialiserade på just din bransch. Kontakta gärna oss om du har frågor.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Erik Liungman

Mycket bra på att hitta kandidater

Rekryterarna förstår företaget snabbt och de är mycket bra på att hitta kandidater.

Erik Liungman
VD
Erika Lundblad

Otroligt proffsiga

Otroligt proffsiga på sitt jobb. Hittar lösningar och gör det lilla extra. Är en återkommande kund som redan från första start har vart helnöjd! Sofie har lagt ner hjärta och själ i varje rekrytering vilket har givit oss lysande resultat!

Erika Lundblad
HR-chef
direkt efter :