Mångfaldspolicy

Mångfaldspolicy

Med bakgrund i förståelsen för att vi i egenskap av rekryterare har ett inflytande på arbetsmarknaden, strävar vi efter att vara drivande i främjandet av mångfald och jämställdhet inom vårt arbetsområde.

Vårt utgångsläge och övertygelse är alltid att den bäst kvalificerade individens kompetens, potential och företagskulturella matchning ska vara avgörande vid rekryteringsbeslutet, oavsett kandidatens bakgrund.

I vårt jobb är vi dedikerade i att coacha våra kunder i att säkra en rekryteringsprocess som är öppen, inkluderande och fördomsfri, där valet av kandidater baseras på objektiva kriterier och förmågan att bli en naturlig och bidragande del till arbetsplatsens kultur.

Vi strävar efter att vara en föregångare inom headhunting, där kvalifikationer och kompetenser står i centrum, och där olikheter ses som en tillgång för framgångsrika rekryteringar. Vi är övertygade om att mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen är viktiga faktorer för framgång.

direkt efter :