Integritetspolicy

Personlig Intigritet

TB-Group AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss.

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskilda individers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. TB-group AB strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter. Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation eller CV. Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på en rättslig grund till exempel, avtal, samtycke eller intresseavvägning.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Den juridiska personen TB-Group AB (organisationsnummer 559096–6759) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter sparar ni om mig som kandidat?
  • Ditt namn
  • Kontaktinformation som e-mailadress, telefonnummer och adress
  • Födelsedatum
  • Tidigare anställningar och befattningar
  • Foto
  • Ditt CV
  • Länk till din LinkedIn-profil

Ovanstående personuppgifter ger du samtycke till när du skickar ditt CV till oss. Vi sparar endast ditt CV i 36 månader och därefter gallras din profil bort.

Eftersom TB-Group AB arbetar med headhunting händer det att vi tar in personuppgifter från tredje part, exempelvis LinkedIn. Är din profil intressant kontaktar vi dig för samtycke och eventuella kompletarande uppgifter som kan innehålla personuppgifter såsom ovan. Som princip rekommenderar vi att du inte inkluderar så kallad känslig information till oss till exempel via CV då det heller inte behövs för detta syfte. Exempel på känslig information kan vara, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse, facktillhörighet eller uppgifter om dina barn. Vid referenstagning sker detta endast med ditt uttryckliga samtycke och TB-Groups rutin vid referenstagning innebär att inga referenspersoners personuppgifter sparas längre än nödvändigt.

Samtliga personuppgifter som TB-Group AB sparar är i rekryteringssyfte.

Dina rättigheter som kandidat hos oss

Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss på info@tb-group.se.

Mer om GDPR förordningen hittar du på: Datainspektionen.

direkt efter :