Mangfoldspolitikk

Mangfoldspolitikk

Med bakgrunn i forståelsen av at vi som rekrutterere har innflytelse på arbeidsmarkedet, streber vi etter å være ledende i fremme av mangfold og likestilling innen vårt arbeidsområde.

Vår tilnærming og overbevisning er alltid at den best kvalifiserte individets kompetanse, potensial og match med bedriftskultur skal være avgjørende ved rekrutteringsbeslutningen, uavhengig av kandidatens bakgrunn.

I vårt arbeid er vi dedikerte til å veilede våre kunder for å sikre en rekrutteringsprosess som er åpen, inkluderende og uten fordommer, der valget av kandidater baseres på objektive kriterier og evnen til å bli en naturlig og bidragsyter del av arbeidsplassens kultur.

Vi streber etter å være en pioner innen headhunting, der kvalifikasjoner og kompetanse står i sentrum, og der ulikheter ses som en ressurs for vellykkede rekrutteringer. Vi er overbevist om at mangfold og likestilling på arbeidsplassen er viktige faktorer for suksess.

direkt efter :