Skapa den perfekta arbetsbeskrivningen - vi har mallen!

0
minuter läsning
Tips & Mallar
March 9, 2023
Block med en arbetsbeskrivning som ligger på ett beige bord bredvid några torkade blommor, en penna och en vas.
För att anskaffa, behålla och kompetensutveckla personal på ett bra sätt krävs en tydlig arbetsbeskrivning. Här kan du ladda ner vår mall helt gratis.

Ladda ned gratis mall för arbetsbeskrivning

Ta del av våra bästa tips och mallar för att skapa den perfekta arbetsbeskrivningen

För att anskaffa, behålla och kompetensutveckla personal på ett bra sätt krävs en tydlig arbetsbeskrivning. Trots detta är det förvånansvärt många arbetsgivare som missar att skriva arbetsbeskrivningar, eller saknar vitala delar. Detta skapar en risk för osäkerhet och konflikter under till exempel lönesamtal eller fackliga förhandlingar.

Vi på TB-Group har gedigen kunskap inom rekrytering och arbetsprocesser, och har tillsammans med våra rekryteringsteam sammanställt våra bästa tips på hur man skapar en tydlig arbetsbeskrivning. Genom vår guide och mall minskar du risken för tråkiga överraskningar - och möjliggör istället utrymme för utökade ansvarsområden och nöjd personal.

Använd vår mall för arbetsbeskrivning

Genom att använda vår mall när du ska skapa en arbetsbeskrivning säkerställer du att all viktig information kommer med. På så sätt kan både din organisation och dess anställda känna sig trygga i vilka uppgifter och resultat som ligger till grund för anställningen.

Vad är en arbetsbeskrivning?

En arbetsbeskrivning är en överskådlig sammanfattning av de uppgifter som rör en persons anställning. Det innefattar bland annat uppdrag, förväntningar och administrativa uppgifter såsom till exempel personnummer. Genom en tydlig arbetsbeskrivning skapas ett underlag som kan användas vid löneförhandlingar, utökade arbetsuppgifter eller omorganisering av bolaget. Dokumentet bör även innehålla förväntningar som sätts på den anställda, vilket skapar ett tryggt och tydligt arbetsklimat. Det finns inget lagstadgat krav om att en arbetsbeskrivning måste delas ut, däremot finns det omnämnt i lagen om anställningsskydd att alla har rätt till information om sin anställning. Att skapa en gedigen och uppdaterad arbetsbeskrivning är därför att föredra. Det finns ingen offentlig mall på hur arbetsbeskrivningen bör utformas, vilket gör att de kan se väldigt olika ut.

Vikten av en tydlig arbetsbeskrivning

I en arbetsbeskrivning är tydlighet A och O. För att veta vem som har ansvar för en uppgift behöver det finnas tydlig dokumentation som löpande uppdateras. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö från 2016 finns det en specifik del som rör just tydlighet. Tanken med detta är att det på ett effektivt sätt ska kunna tas beslut baserade på den anställdes arbetsbeskrivning. Om en anställd till exempel får utökade arbetsuppgifter som inte finns med i den ordinarie arbetsbeskrivningen kan det vara en indikation på att det bör bokas in ett lönesamtal. Därför rekommenderar vi att göra arbetsbeskrivningen tydlig snarare än generell.

Arbetsbeskrivningen kan även finnas som stöd och mall vid fackliga samtal, omorganisationer eller lönesamtal. I sådana fall är det viktigt att kunna definiera de exakta uppgifterna för båda parters räkning.

En bra mall för arbetsbeskrivning

En bra arbetsbeskrivningen bör innehålla företagsspecifik information såsom företagsnamn och organisationsnummer. Detta följs sedan av rollens innefattande som till exempel titel, befattning, uppgifter och ansvarsområden. Även närmste chef samt datum, ort och underskrift bör finnas med. Vår rekommendation är att regelbundet se över att arbetsbeskrivningen är uppdaterad med aktuell information. För att förenkla processen har vi tagit fram en standardiserad mall som ger de bästa förutsättningarna för att skapa en lyckad arbetsbeskrivning.

Vi på TB-Group

På TB-Group är vi experter på rekrytering. Vi utmanar branschen genom våra flexibla och prisvärda abonnemangstjänster som passar både enstaka och större anställningsprojekt. Vi har gedigen erfarenhet och specialiserade avdelningar inom områden som IT/Tech, Ekonomi/Management, Installation/Bygg och Samhällsbyggnad/Infrastruktur. Kontakta oss gärna så kommer vi överens om ett upplägg som passar just er.

Externa länkar relaterade till arbetsbeskrivningar och befattningsbeskrivningar, för dig som vill läsa mer:

Göteborgs Universitetsbibliotek: FLEXIBILITETENS INVERKAN PÅ ARBETSMOTIVATION OCH ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE

Kollega: Se till att få en befattningsbeskrivning

direkt efter :