Headhunting Skattejurist

Rekrytera Skattejurist

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Skattejurister / Skatterådgivare.

Dags att rekrytera Skattejurist?

Då har du kommit rätt. På TB-Group har vi rekryterat skattejurister till flera olika företag och branscher.

En Skattejurist är en jurist som specialiserat sig på skatterätt. Skattejurister kan arbeta på advokatbyråer, i företagsjuridiska avdelningar eller som egenföretagare.Deras huvudsakliga uppgift är att hjälpa klienter att navigera genom skattelagstiftningen, ge råd om skatteplanering, och företräda klienter inför skattemyndigheter eller domstolar vid tvister relaterade till skatter.

Här är några av de vanliga uppgifterna och ansvarsområdena för en skattejurist:

 1. Skatteplanering: Utvecklar strategier för att minimera skattebördan för klienter genom att dra nytta av lagliga skattemässiga fördelar och undvika onödiga skattebetalningar.
 2. Rådgivning: Ger klienter råd om skattelagstiftningen och hur den påverkar deras ekonomiska beslut. Detta kan inkludera rådgivning om företagsstrukturer, fastighetsaffärer, och andra transaktioner.
 3. Skatterapportering: Hjälper klienter att förbereda och lämna in skattedokument och rapporter i enlighet med gällande lagar och regler.
 4. Representation vid revisioner: Företräder klienter inför skattemyndigheter under revisioner för att säkerställa att skattedeklarationer och transaktioner är i överensstämmelse med lagstiftningen.
 5. Tvister och processer: Om det uppstår tvister mellan klienten och skattemyndigheterna, företräder skattejuristen klienten i rättsliga processer för att försvara deras intressen.
 6. Företagsrådgivning: Ger rådgivning till företag och organisationer om skattemässiga konsekvenser av affärsbeslut, företagsomstruktureringar och internationell handel.
 7. Forskning och uppdatering: Håller sig kontinuerligt uppdaterad om förändringar i skattelagstiftningen och genomför forskning för att förstå och tolka komplexa skatteregler.
 8. Utbildning av klienter: Förklarar skattemässiga konsekvenser för klienter och ger dem förståelse för hur olika beslut kan påverka deras skattesituation.

Vi hjälper dig att rekrytera Skattejurist

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Mer om yrket Skattejurist finns att läsa här och här.

Så här lyckas du rekrytera Skattejurister - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera skattejurist