Headhunting Lokförare

Rekrytera Lokförare

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Lokförare.

Dags att rekrytera Lokförare?

Då har du kommit rätt. Lokförare är hett efterfrågade i Sverige. Vi har etablerat ett nätverk av lokförare och har genomfört framgångsrik headhunting inom området.

Vad gör en lokförare?

Lokföraren är ansvarig för att driva och styra tåget på rätt spår, med rätt hastighet och i enlighet med tidtabeller och säkerhetsregler. I denna tjänst ansvarar man även för att övervaka tåget och dess utrustning under körningen, samt att reagera snabbt på eventuella problem som kan uppstå längs vägen. Detta kan inkludera att identifiera och åtgärda tekniska problem med tåget, hantera växlingar och signaler längs rälsen och kommunicera med andra tågpersonal eller signalister på stationer längs resvägen.

Förutom att köra tåget är lokföraren också ansvarig för passagerarnas säkerhet. Detta innebär att se till att dörrarna är säkert stängda och att passagerarna följer säkerhetsinstruktioner och regler ombord på tåget. Lokföraren är även ansvarig för att samarbeta med exempelvis tågvärdar och annan tågpersonal för att säkerställa en såväl säker som bekväm resa för passagerarna. Lokförare kan arbeta inom olika sektorer av tågtrafiken, inklusive godstransport, regionala eller nationella passagerartåg eller pendeltåg. Oavsett området de arbetar inom, är lokförare viktiga för att säkerställa att tågresorna går smidigt och på ett säkert sätt.

Vad tjänar en lokförare?

Enligt information på Arbetsförmedlingen är den viktade genomsnittslönen för alla roller inom yrkesområdet 40 000 kr.

Hur utbildar man sig till lokförare?

Att bli lokförare kräver vanligtvis en kombination av utbildning och praktisk erfarenhet. I Sverige krävs dessa steg för att bli lokförare:

 1. Gymnasieutbildning eller motsvarande: För att bli lokförare krävs en gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

 2. Jobba som tågvärd: Det första steget i att bli lokförare är vanligtvis att söka jobb som tågvärd eller trafikledare. Detta ger dig en möjlighet att få praktisk erfarenhet av tåg och tågtrafik.

 3. Utbildning: När du har fått jobb som tågvärd eller trafikledare kommer du att få utbildning inom tåg och tågtrafik. Utbildningen kan vara uppdelad i olika steg och kan ta flera månader att slutföra.

 4. Körprover: När du har genomfört utbildningen kommer du att behöva göra körprov för att få din lokförarcertifiering. Körproven kan vara uppdelade i flera steg och kan ta flera månader att slutföra.

 5. Certifiering: När du har klarat körproven och uppfyller alla krav för att bli en certifierad lokförare kan du få din certifiering.

Det finns privata utbildningsinstitut som erbjuder utbildning till lokförare. Dessa utbildningar kan vara kortare än de som erbjuds av järnvägsföretagen och kan vara ett alternativ för personer som vill snabba på utbildningsprocessen. Dock kan kostnaderna för dessa utbildningar vara högre än för dem som erbjuds av järnvägsföretagen.

Vi kan rekrytering av Lokförare

Vi på TB-Group har gedigen erfarenhet av rekrytering av många olika roller, inklusive mycket nischade specialistroller. Vi har exempelvis rekryterat optiker, lokförare och paneldeltagare. Vi har hittat rätt modell och har genom åren skapat oss en stor kandidatbank som vi håller uppdaterad. Har du ett rekryteringsönskemål så kontakta oss, oavsett hur nischat det är.

Att lyckas rekrytera Lokförare - tänk på detta

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera lokförare