Headhunting AML Analyst

Rekrytera AML Analytiker

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av AML Analytiker.

Dags att rekrytera AML Analytiker?

Då har du kommit rätt. AML står för Anti Money Laundry. AML syftar på det regelverk och arbetsområde som innebär att banker och finansiella institut aktivt bevakar och rapporterar aktiviteter som de misstänker handlar om penningtvätt eller annan typ av ekonomisk brottslighet, såsom finansiering av terrorism. AML Analytikers huvuduppgift är att övervaka transaktioner, identifiera misstänkta aktiviteter och rapportera dem till myndigheter och interna tillsynsorgan.

Här är några av de vanliga uppgifterna som en AML Analytiker utför:

 1. Transaktionsövervakning: kontinuerligt övervaka transaktioner och finansiella aktiviteter som äger rum inom organisationen. Använda olika verktyg och system för att identifiera ovanliga eller misstänkta mönster som kan indikera penningtvätt.
 2. Kundidentifiering och due diligence: ansvara för att verifiera identiteten och bakgrunden hos nya och befintliga kunder. Ggenomföra KYC- (Know Your Customer) och CDD (Customer Due Diligence)-processer för att fastställa att kunderna är legitimt affärsmässiga och inte är involverade i olagliga aktiviteter.
 3. Riskbedömning: utvärdera risknivån för olika kunder och transaktioner baserat på olika faktorer, inklusive verksamhetstyp, geografisk plats och transaktionsstorlek. Detta hjälper organisationen att fokusera sina resurser på de högsta riskerna.
 4. Rapportering: AML Analysten är skyldig att rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter till relevanta myndigheter och interna tillsynsorgan. De måste följa de specifika rapporteringskrav som gäller i deras jurisdiktion.
 5. Utbildning och medvetenhet: De kan vara ansvariga för att utbilda och medvetandegöra personalen inom organisationen om AML-frågor och försöka förebygga penningtvätt på företagsnivå.
 6. Samarbete med myndigheter: AML Analysten kan behöva samarbeta med tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter i utredningar av misstänkta penningtvättsfall och underlätta informationsutbyte.
 7. Uppdatering av interna riktlinjer: hjälpa till att utveckla och uppdatera företagets interna riktlinjer och procedurer för att säkerställa att de är i linje med aktuella AML-lagar och -regler.
 8. Dokumentation: noggrant dokumentera allt sitt arbete och de åtgärder som vidtas för att följa företagets och regleringsorganens riktlinjer.
 9. Riskhantering: De bidrar till att identifiera och minimera risker för penningtvätt och terroristfinansiering inom organisationen.

Så här lyckas du att rekrytera AML Analytiker

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.