Vad är Quiet Hiring?

0
minuter läsning
Blogg
June 15, 2023
Vad är quiet hiring
Ev av de stora trenderna 2023 inom rekrytering är så kallad "Quiet Hiring" – eller tyst rekrytering. Quiet hiring är ett tillvägagångssätt där företag diskret letar efter och anställer kandidater utan att marknadsföra sina vakanser offentligt.

En av de stora trenderna 2023 inom rekrytering är så kallad "Quiet Hiring" – eller tyst rekrytering. Det innebär att företag diskret letar efter och anställer kandidater utan att marknadsföra sina vakanser offentligt. Egentligen inget nytt under solen, kan vi som jobbar med headhunting tycka - men vi tar och reder ut begreppet oavsett.

Genom att undvika den traditionella metoden med offentliga annonser och att filtrera ut kandidater baserat på CV eller sökord, öppnar quiet hiring upp möjligheter för även mer inkluderande och mångfaldsorienterade rekryteringsstrategier.

Vad är Quiet Hiring?

Quiet hiring innebär att arbetsgivare aktivt söker efter talang och potentiella kandidater utan att gå ut med formella jobbannonser. Istället använder de sig av alternativa metoder för att hitta kandidater. Det kan inkludera att bygga relationer med kandidater genom nätverkande, samarbeta med rekryteringsbyråer eller headhunters, eller till och med genom att använda interna rekommendationer från befintliga anställda.

Är det inte samma sak som Internrekrytering?

Nej, internrekrytering innebär att kandidatpoolen endast består av de som redan är anställda på arbetsplatsen. Quiet Hiring innebär att man söker externt efter personer som ännu inte jobbar på arbetsplatsen i fråga.

Fördelar med Quiet Hiring:

  1. Tillgång till dold talang: Genom att använda tyst rekrytering kan företag komma åt en pool av talangfulla individer som kanske inte aktivt söker efter nya jobbmöjligheter. Detta kan ge företagen en konkurrensfördel genom att anställa kandidater som kanske inte är tillgängliga på den öppna arbetsmarknaden.
  2. Minskad konkurrens: Eftersom quiet hiring inte förlitar sig på offentliga annonser kan företag undvika den hårda konkurrensen som uppstår när en position utannonseras. Istället kan de fokusera på att bygga relationer med potentiella kandidater och erbjuda dem möjligheter som de kanske inte får genom traditionella rekryteringsprocesser.
  3. Kulturell matchning: Genom att använda personliga nätverk och interna rekommendationer kan företag få en bättre förståelse för en kandidats personlighet och värderingar. Detta kan öka sannolikheten för en god kulturell matchning mellan företaget och den anställda, vilket i sin tur kan leda till ökad trivsel och produktivitet.

Utmaningarna med Quiet Hiring

En av de främsta kritikerna av konceptet är bristen på transparens. Om företag endast rekryterar genom sina egna personliga nätverk och interna rekommendationer kan detta leda till en snedvriden och ojämn tillgång till jobbmöjligheter. Det kan också resultera i en väldigt homogen arbetsplats där brist på mångfald kan blir ett problem. Vi rekommenderar därför att ta extern hjälp i en sådan rekrytering för att vidga nätverken.

Kontakta oss om du är nyfiken på hur vi jobbar med search och headhunting.

Externa länkar för dig som vill läsa mer om ämnet:

Euronews: What is ‘quiet hiring’ and why is it trending in the workplace?

Gartner: 9 Future of Work Trends For 2023

Vad är quiet hiring
direkt efter :