Effektiv rekrytering & headhunting: Strategier för att attrahera och behålla talanger

Ett vinnande koncept på kort och lång sikt

Låt oss på TB-Group hjälpa dig att träffa rätt person, vid rätt tidpunkt. Oavsett om du har ett löpande rekryteringsbehov, eller om du behöver en punktinsats, så hjälper vi dig. Tack vare vårt flexibla och effektiva headhunting-upplägg samt gedigen branschexpertis, uppskattas vi av företag av olika storlek och i olika branscher.

Våra affärsområden

IT / Industri

Ekonomi / Juridik / Management

Bygg / Fastighet & Installation

Samhällsbyggnad / Infrastruktur

Övriga roller / Specialistroller

Unik affärsidé inom rekrytering och headhunting

TB-Group arbetar med en unik affärsidé som står ut i en traditionell bransch. Vi erbjuder hjälp med rekrytering med fokus på Search och Headhunting, när ni behöver det och så länge ni behöver. Inga bindningstider eller uppsägningstider. 

Vi fokuserar på skräddarsydda upplägg och erbjuder en prisvärd abonnemangslösning som ger dig intervjuredo kandidater. 

Specialister på långsiktiga kvalitativa relationer

Våra rekryterare är experter på att skapa långsiktiga och kvalitativa relationer. Genom proaktivt nätverkande och ett konsulterande bemötande når vi ut till en bredare marknad inom nischad specialistkompetens. På så sätt kan vi erbjuda effektiva rekryteringsprocesser och kvalitetssäkra just er rekrytering.

Hur vi jobbar

Steg 1 - Uppstartsmöte

Tillsammans går vi igenom hur ni vill driva processen och vi ser till att få rätt information för att kunna representera er på bästa sätt. Under mötet specificerar vi även kravprofilen ytterligare för att hitta rätt kandidat.

Steg 2 - Kandidatgenomgång

Så snart vi har haft vårt uppstartsmöte så går vi igenom de kandidater vi har i vårt nätverk samt kartlägger ytterligare personer som matchar in mot den kravprofil vi kommit överens om. När det första urvalet är gjort gör vi en gemensam utvärdering för vilka kandidater vi ska ta vidare för bearbetning.

Rekrytering och search av specialistroller

Steg 3 - Bearbetning

När bearbetningen är i gång så börjar arbetet med att kontakta dem kandidater som tagits vidare från kandidatgenomgången. I detta läge får ni en klar bild av vilka som är öppna för att se över ett byte av arbetsgivare och det är även för dem vi presenterar möjligheten som finns hos er som potentiell ny arbetsgivare.

Steg 4 - Presentation

När kandidaterna visat intresse för att gå vidare i processen tar vi fram underlag i form av CV och en kandidatprofilering. Vi tillhandahåller information som gör att ni kan förbereda er på bästa sätt och möta kandidatens förväntningar.

Steg 5 - Intervju och erbjudande

Vi finns med och administrerar både intervjubokning, uppföljning och även referenstagning om ni önskar hjälp med det. I denna del av processen finns vi med som ett bollplank för båda parter och hjälper till att ta dialogen framåt. Vi ser över vad som krävs för ett vidare intresse och för att slutligen komma överens om en anställning.

Några av våra samarbetspartners

Söker du Jobb?

Kostnadsfri research?

Låt oss återkomma till er med förslag på relevanta profiler baserat på vad ni söker. Helt kostnadsfritt!