Headhunting Wealth Manager

Rekrytera Wealth Manager

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Wealth Manager / Förmlgenhetsförvaltare

Dags att rekrytera Wealth Manager?

En Wealth Manager arbetar med att hjälpa individer och familjer att hantera och optimera sina ekonomiska tillgångar och investeringar för att uppnå sina finansiella mål. Deras tjänster omfattar vanligtvis områden som investeringsrådgivning, förmögenhetsplanering och skatteplanering. Förmögenhetsförvaltare arbetar ofta på banker, förmögenhetsförvaltningsföretag eller som oberoende rådgivare. På svenska kan en ”wealth manager” benämnas som ”förmögenhetsförvaltare” eller ”förmögenhetsrådgivare.”

Här är några av de vanliga uppgifterna och ansvarsområdena för en förmögenhetsförvaltare:

 1. Förmögenhetsanalys: Utvärderar och analyserar klientens nuvarande ekonomiska situation, inklusive tillgångar, skulder, inkomster och utgifter.
 2. Investeringsrådgivning: Ger råd om hur klientens pengar kan placeras i olika investeringar för att maximera avkastningen och minimera riskerna, baserat på klientens mål och risktolerans.
 3. Portföljhantering: Skapar och underhåller en diversifierad investeringsportfölj som är anpassad till klientens finansiella mål och livsstil.
 4. Förmögenhetsplanering: Utvecklar långsiktiga strategier för att hjälpa klienten att uppnå sina förmögenhetsmål, inklusive pensionsplanering, utbildningsfinansiering och skatteplanering.
 5. Riskhantering: Bedömer och hanterar olika risker, inklusive marknadsrisker och skatterisker, för att skydda klientens förmögenhet.
 6. Skatterådgivning: Ger råd om skatteeffektiva strategier för att minimera skattebördan och öka nettovärdet.
 7. Estate planning: Hjälper klienten med planering av arv och förmögenhetsöverföring till nästa generation, vilket inkluderar skapande av testamente och förtroende.
 8. Kundrelationer: Upprätthåller en nära och långsiktig relation med klienten, där man förstår deras mål och behov för att kunna anpassa ekonomiska strategier över tid.
 9. Marknadsanalys: Håller sig uppdaterad om marknadstrender, ekonomiska förhållanden och lagstiftning för att kunna ge relevanta och aktuella råd.

Vi hjälper dig att rekrytera Wealth Managers

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Mer om yrket Wealth Manager finns att läsa här.

Lyckas rekrytera Wealth Manager - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera wealth manager