Headhunting Trader

Rekrytera Trader

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Traders.

Dags att rekrytera Trader?

Då har du kommit rätt. Traders arbetar inom finanssektorn och är specialiserade på att köpa och sälja finansiella instrument, såsom aktier, obligationer, valutor, råvaror och derivat, på finansmarknader. De har olika specialiteter och kan arbeta inom olika områden, så som aktiehandel, valutahandel, råvaruhandel eller derivathandel. Här är några uppgifter som kan ingå i en Traders jobb:

 1. Marknadsanalys: analysera noggrant finansiella marknader för att identifiera möjliga handelsmöjligheter. De använder teknisk analys, fundamental analys och kvantitativ analys för att förutse prisrörelser och bedöma marknadsförhållanden.
 2. Handelsbeslut: Baserat på sin analys fatta handelsbeslut. De bestämmer vilka finansiella instrument de ska handla, i vilken riktning (köp eller sälj), och vilken tidpunkt de ska genomföra transaktionerna.
 3. Orderutförande: skicka handelsorder till marknadsplatser eller mäklarföretag för att genomföra köp- och säljtransaktioner. De använder handelsplattformar och handelsverktyg för att placera och spåra sina order i realtid.
 4. Riskhantering: Riskhantering är en viktig del av en traders arbete. De använder riskhanteringsstrategier för att skydda kapital och minimera förluster. Detta inkluderar att sätta stop-loss-order och fastställa risktoleransnivåer.
 5. Portföljhantering: ansvara för att hantera en portfölj av finansiella instrument. De övervakar och justerar sina positioner för att uppnå sina investeringsmål.
 6. Teknologi och handelsverktyg: använda handelsplattformar och mjukvaror för att effektivt övervaka marknaden och utföra handelstransaktioner. De kan också använda algoritmisk handel och högfrekvenshandelstekniker i vissa fall.
 7. Kommunikation: Traders måste vara i kontakt med kollegor, analytiker, och ibland kunder för att diskutera handelsstrategier, marknadsförhållanden och andra relevanta ämnen.
 8. Uppföljning och rapportering: Efter att ha genomfört transaktioner övervakar traders sina positioner och utvärderar resultatet av sina handelsbeslut. De rapporterar ofta sina resultat till ledningen eller klienter om de är professionella traders.
 9. Efterlevnad och reglering: Traders måste följa alla gällande lagar och regler som styr deras verksamhet. De måste också följa företagets interna riktlinjer och efterlevnadskrav.
 10. Utbildning och utveckling: Eftersom finansmarknader är dynamiska och komplexa, måste traders hålla sig uppdaterade om de senaste utvecklingarna och teknikerna inom deras område.

Vi hjälper dig att rekrytera Trader

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du rekrytera Traders - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.