Headhunting Skadehandläggare

Rekrytera Skadehandläggare

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Skadehandläggare.

Vi kan rekrytering av Skadehandläggare

Skadehandläggare inom försäkringsbranschen ansvarar för att hantera och utreda försäkringsärenden relaterade till skador eller förluster som drabbat försäkringstagarens egendom eller person. Den huvudsakliga uppgiften är att utreda skadan och bedöma omfattningen av förlusten. Skadehandläggaren kan även samla in information från olika källor, såsom polisrapporter, medicinska journaler och ögonvittneskonton. I nästa steg analyseras informationen och man bedömer om förlusten omfattas av försäkringen eller inte. Skadehandläggaren ansvarar också för att fastställa skadeersättningen som försäkringstagaren har rätt till enligt deras försäkringsavtal. Detta kan inkludera att förhandla med försäkringstagaren eller deras representanter för att nå en överenskommelse om ersättningsbeloppet. Skadehandläggaren kan också fungera som en rådgivare för försäkringstagaren genom att ge råd om hur man undviker framtida skador och förluster, samt hjälpa till att planera för att minimera skadeeffekterna.

Vi på TB-Group har gedigen erfarenhet av rekrytering av många olika roller, inklusive mycket nischade specialistroller. Vi har exempelvis rekryterat optiker, lokförare och paneldeltagare. Vi har hittat rätt modell och har genom åren skapat oss en stor kandidatbank som vi håller uppdaterad. Har du ett rekryteringsönskemål så kontakta oss, oavsett hur nischat det är.

Så här lyckas du med din rekrytering av Skadehandläggare

    • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
    • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
    • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.