Headhunting Riskkonsult

Rekrytera Riskkonsult

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Riskkonsulter.

Dags att rekrytera Riskkonsult?

Då har du kommit rätt. En riskkonsult identifierar, bedömer och hanterar risker i företag och organisationer. Utifrån riskkonsultens analys utvecklas strategier och lösningar för att hantera riskerna, såsom att implementera förebyggande åtgärder eller utveckla en krisplan. Riskkonsulten kan också hjälpa företag i att säkerställa att relevanta regler och standarder efterföljs, till exempel inom IT-säkerhet, riskhantering och försäkringar. Riskkonsulten kan också hjälpa organisationen att förbereda sig för olika typer av händelser, såsom naturkatastrofer eller cyberattacker, genom att utveckla planer och scenarier för hur man ska agera. En riskkonsult kan arbeta på konsultföretag, försäkringsbolag eller inom en organisation i en intern konsultroll. Vanligtvis krävs en högskoleexamen inom området riskhantering, ekonomi eller liknande, samt relevant erfarenhet för att arbeta som riskkonsult.

Vi kan rekrytering av Riskkonsulter

Det har fallit sig naturligt för oss på TB-Group att verka inom Samhällsbyggnad/Infrastruktur eftersom det är närliggande vårt ursprungsområde Bygg & Installation. Våra kunder upplever att det är svårt att rekrytera inom området då sfären kan uppfattas som liten, kravprofilerna väldigt specifika och därmed såklart också eftertraktade. Här ser vi till att satsa på kvalitén och hitta rätt kandidat för rätt kund och företag. Vi har hittat rätt modell och har genom åren skapat oss en stor kandidatbank som vi håller uppdaterad. Vi rekryterar till Samhällsbyggnad/Infrastruktur i flertalet städer, däribland Stockholm. Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. 

Lyckas rekrytera riskkonsult - tänk på detta

    • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
    • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
    • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera riskkonsult