Headhunting Revisorsassistent


Rekrytera Revisorsassistent

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Revisorsassistenter.

.

.

 

 

 

Vi kan rekrytering av Revisorsassistenter

En revisorsassistent jobbar tillsammans med revisorer och hjälper till att granska företags eller organisationers finansiella redovisning. Revisorsassistentens ansvarsområden kan variera, men inkluderar normalt följande uppgifter:

 1. Samla in och organisera finansiell dokumentation
 2. Kontrollera att alla transaktioner är korrekt bokförda
 3. Förbereda arbetspapper inför revisionen
 4. Assistera revisorn vid revisionen
 5. Skriva rapporter och dokumentation

 

Revisorsassistentens arbete utförs under ledning av revisorn. Utbildningskraven för revisorsassistenter kan variera beroende på arbetsgivaren. Många arbetsgivare kräver en kandidatexamen inom ekonomi, redovisning eller liknande närliggande område. Det är också vanligt att revisorsassistenter genomgår interna utbildningsprogram hos revisionsbyråer eller företag som utför revision. Dessa utbildningsprogram kan ge en djupare förståelse för revisionsprocessen och öka kunskapen inom specifika områden som företaget fokuserar på.

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du med din rekrytering av Revisorsassistenter

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.