Headhunting Revisor - Rekrytera revisor


Rekrytera Revisorer

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Revisorer.

Vi kan rekrytering av Revisorer

Rekrytera revisor? Då har du kommit rätt. En revisor har som uppgift att granska företags eller organisationers finansiella redovisning för att säkerställa att den är korrekt och rättvisande. Revisorn ska ge en oberoende bedömning av företagets finansiella situation och ger rekommendationer för att förbättra dess redovisningspraxis. På TB-Group har vi hjälpt många företag att rekrytera revisorer.

Normalt består en revisors arbete av följande:

  1. Granska företagets finansiella dokumentation: Revisorn granskar företagets finansiella dokumentation, exempelvis bokslut, resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser för att se till att de är korrekta.
  2. Testa företagets finansiella system: Revisorn testar företagets finansiella system och kontroller för att säkerställa att de fungerar som de ska och för att identifiera eventuella brister eller risker.
  3. Ge rekommendationer för att förbättra redovisningspraxis: Revisorn ger rekommendationer till företaget om hur man kan förbättra sina redovisningspraxis och system för att öka effektiviteten och minska risken för fel och bedrägeri.
  4. Skriva en revisionsrapport: Efter avslutad granskning skriver revisorn en revisionsrapport som innehåller deras oberoende bedömning av företagets finansiella redovisning. Revisionsrapporten kan innehålla rekommendationer för att förbättra företagets redovisningssystem och rutiner.


En auktoriserad revisor har genomgått en utbildning och erhållit en auktorisation eller licens från en erkänd revisorsorganisation eller myndighet. Auktorisationen innebär att revisorn har uppfyllt de krav som ställs på revisorer, i form av utbildning, erfarenhet och yrkesetik. Auktorisationen ger revisorn rätt att även granska och certifiera företags finansiella redovisning, samt att skriva revisionsrapporter som kan användas av tredje part såsom aktieägare, kunder och leverantörer. För att bli auktoriserad som revisor, krävs oftast en högskoleutbildning inom ekonomi eller revisorsutbildning, samt flera års erfarenhet av revision. Auktorisationen är vanligtvis giltig under en viss tidsperiod och kräver regelbunden vidareutbildning för att revisorn ska hålla sig uppdaterad gällande den senaste utvecklingen. Här kan du läsa mer om en revisors arbetsuppgifter.

Rekrytera revisor? Vi hjälper dig.

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du med din rekrytering av Revisorer

    • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
    • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
    • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.