Headhunting Regulatory Expert

Rekrytera Regulatory Expert

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Regulatory Experts.

Dags att rekrytera Regulatory Expert?

Då har du kommit rätt. En Regulatory Expert, eller ”regelverksexpert”, är specialist inom ett specifikt område av regleringar, lagar och föreskrifter som påverkar en viss bransch eller ett visst företag till exempel. Det huvudsakliga ansvaret är att förstå, tolka och följa de relevanta lagarna och föreskrifterna som styr deras område och att säkerställa att deras organisation följer dem korrekt. 

Rollen varierar beroende på bransch och område, men här är några av de vanligaste uppgifterna som en Regulatory Expert kan utföra:

 

 1. Forskning och övervakning: Följa och hålla sig uppdaterad om alla gällande regler, lagar och föreskrifter som påverkar deras bransch eller företag.
 2. Rådgivning: Ge råd till företagsledningen och andra intressenter om hur man bäst följer och uppfyller regleringar. Detta kan inkludera att utvärdera och rekommendera åtgärder som behövs för att följa lagar och föreskrifter.
 3. Compliance-övervakning: Övervaka och säkerställa att företaget följer alla relevanta regleringskrav. Detta kan innefatta att utveckla och genomföra interna processer och system för att säkerställa att företaget är i full överensstämmelse.
 4. Rapportering: Förbereda och lämna in rapporter och dokumentation till tillsynsmyndigheter och andra myndigheter enligt de gällande reglerna. Detta kan vara i form av årliga rapporter, ansökningar om tillstånd eller andra dokument som krävs enligt lag.
 5. Riskhantering: Identifiera och hantera risker som är förknippade med att inte följa regleringskraven. Det kan innebära att utveckla strategier för att minimera dessa risker och hantera eventuella konsekvenser om företaget inte följer reglerna.
 6. Utbildning: Utbilda och medvetandegöra personalen inom företaget om relevanta regler och föreskrifter och se till att de förstår och följer dem i sin dagliga verksamhet.
 7. Lobbying och påverkan: I vissa fall kan Regulatory Experts också vara involverade i att påverka utformningen av regleringar genom att samarbeta med lagstiftare och myndigheter och ge insikter och expertis från branschen.

Vi hjälper dig att rekrytera Regulatory Expert

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du rekrytera Regulatory Experts - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

Rekrytera bolagsjurist