Headhunting Projektledare

Rekrytera Projektledare

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Projektledare inom Bygg & Industri.

Dags att rekrytera Projektledare?

Då har du kommit rätt. Projektledare kan ha en mängd olika inriktningar beroende på bransch och erfarenhet. Inom bygg handlar det ofta om att planera, organisera, övervaka och genomföra byggprojekt på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Projektledarens huvudsakliga ansvar inkluderar:

 1. Planering av projektet: upprätta en tidplan, budget, resursplanering och andra aspekter som är viktiga för projektets framgång.
 2. Arbetsledning: leda och samordna arbete mellan olika specialister och entreprenörer som är involverade i projektet, till exempel arkitekter, byggare, VVS- och eltekniker.
 3. Budget- och kostnadshantering: hålla koll på projektets kostnader enligt budgetplanen, samt att hantera eventuella förändringar i projektets omfattning och budget.
 4. Säkerställa kvalitet och överensstämmelse: säkerställa att projektet uppfyller uppsatta kvalitetsstandarder och att är i enlighet med gällande regler och standarder.
 5. Kommunikation: upprätthålla kommunikation med alla projektets intressenter, inklusive kunder, entreprenörer och teammedlemmar.
 6. Riskhantering: identifiera, bedöma och hantera risker som kan påverka projektets framgång.
 7. Dokumentation och rapportering: dokumentera projektets framsteg och skapa rapporter som beskriver projektets status och eventuella avvikelser från planen.

Vi kan rekrytering av Projektledare

På TB-Group har vi sedan starten jobbat med Bygg, Fastighet och Industri som ett av våra primära specialistområden.  Vi har ett etablerat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Liksom i våra andra specialistområden jobbar vi enbart med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet. Många inom Bygg / Industri har dessutom redan en anställning och söker inte aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt. Vi kan de alternativa sökvägarna för de yrkesgrupper som inte nödvändigtvis har en profil på LinkedIn till exempel och presenterar gärna en kandidatlista för dig redan vid ett första möte. Mer att läsa om yrket Projektledare finns här.

 •  

Lyckas rekrytera Projektledare - tänk på detta

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera projektledare inom bygg, fastighet och installation