Headhunting Product Engineers / Produktingenjörer

Rekrytera Product Engineer

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Product Engineers / Produktingenjörer.

.

Dags att rekrytera Product Engineers / Produktingenjörer

En Product Engineer (produktingenjör) ansvarar för att utveckla och förbättra produkter under hela produktlivscykeln. De arbetar ofta i tvärfunktionella team som kan inkludera produktchefer, designers och utvecklare. Överlag kan man säga att en Product Engineer säkerställer att produkterna som planeras att tas fram är tekniskt genomförbara, användarvänliga och uppfyller kundernas behov. De har ofta en bred teknisk bakgrund och kan kombinera sin tekniska expertis med affärskunskaper för att framgångsrikt utveckla och lansera produkter på marknaden.

Några av arbetsuppgifterna som kan ingå i en Product Engineers arbetsbeskrivning är:

 1. Utveckla tekniska krav och specifikationer för produkter utifrån affärs- och användarkrav.
 2. Designa och utveckla prototyper och modeller för produkter.
 3. Utveckla och implementera testplaner och kvalitetssäkring för produkter.
 4. Löpande övervaka och utvärdera produkters prestanda och föreslå förbättringar som behöver göras.Formulärets överkant
 5. Samarbete:

  • Samarbeta med designers och produktchefer för att utveckla användarvänliga och innovativa produkter.
  • Arbeta tillsammans med utvecklare för att implementera och integrera produktfunktioner.
  • Arbeta med produktteamet för att definiera produktmarknadsföring och produktstrategier.

 

Vi kan rekrytering av Product Engineers / Produktingenjörer

På TB-Group har vi sedan starten haft just IT som ett specialområde och har jobbat med hundratals kunder varför vi har ett etablerat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom IT / Industri redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Lyckas rekrytera Product Engineers / Produktingenjörer

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.

  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.

  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Mer om yrket Product Engineer finns att läsa här.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera product engineer produktingenjör