Headhunting M&A Manager


Rekrytera M&A Manager

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av M&A Managers.

Dags att rekrytera M&A Manager?

En expert inom M&A (Mergers and Acquisitions / fusioner och förvärv) är specialiserad inom företagsköp och företagssammanslagningar. Deras huvudsakliga ansvar är att hantera och underlätta transaktioner där ett företag köper eller slås samman med ett annat företag. Detta område kan innefattaa många olika roller och specialiteter så som M&A advokat, M&A konsult, Due Diligence specialist och Intergration Manager.

En specialist inom M&A kan ha bakgrund från exempelvis juridik, finans, företagsledning och/eller rådgivning. Expertisen och rollerna varierar beroende på företagets och transaktionens komplexitet och storlek. Sammantaget är huvuduppgiften att säkerställa framgångsrika och smidiga genomföranden av företagsköp och sammanslagningar.

I rollen kan följande arbetsuppgifter ingå:

 1. Strategisk planering: ansvara för att utveckla en M&A-strategi som är i linje med företagets affärsplan och mål. Detta innebär att identifiera möjliga mål för förvärv eller sammanslagningar och utvärdera deras lämplighet.
 2. Målidentifiering: söka och analysera potentiella mål för företagsförvärv eller sammanslagningar. Detta kan inkludera att bedöma företagens finansiella prestanda, verksamhetskulturer och kompatibilitet med företaget.
 3. Due Diligence: övervaka eller genomföra due diligence-processer för att granska och utvärdera den potentiella målorganisationens ekonomiska, juridiska och operativa förhållanden.
 4. Affärsförhandlingar: förhandlaa om affärsvillkor med säljare eller andra intressenter. Detta inkluderar prisförhandlingar, avtalsstruktur och andra relevanta aspekter av transaktionen.
 5. Transaktionsdokumentation: arbeta med att utarbeta de nödvändiga avtalen och dokumenten för att genomföra transaktionen, inklusive köpeavtal, avtal om företagsöverföring och andra juridiska dokument.
 6. Tillstånd och godkännanden: ansvara för att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd och godkännanden från tillsynsmyndigheter eller reglerande organ erhålls före genomförandet av transaktionen.
 7. Integration: Efter en M&A-transaktion är M&A Manager ofta involverad i processen med att integrera de två organisationerna. Detta inkluderar att hantera organisatoriska, tekniska och operativa förändringar som krävs för att förena de två enheterna.
 8. Kommunikation: kommunicera regelbundet med företagsledning, styrelsen och andra intressenter för att rapportera om framstegen och eventuella utmaningar i M&A-processen.
 9. Rapportering: M&A Manager kan vara ansvarig för att dokumentera och rapportera om M&A-aktiviteter och resultat till företagets ledning och styrelse.
 10. Riskhantering: identifiera och hantera risker som kan uppstå under M&A-processen samt implementera riskhanteringsstrategier för att minimera potentiell påverkan.

Vi hjälper dig att rekrytera M&A Manager

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Lyckas med din rekrytering av M&A Manager - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.