Headhunting Jurister inom datasäkerhet


Rekrytera Jurister inom datasäkerhet

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Jurister inom datasäkerhet.

Dags att rekrytera Jurist inom datasäkerhet

En jurist som jobbar inom datasäkerhet kan ha olika ansvarsområden beroende på arbetsplats och organisation. Överlag handlar det om att säkerställa att man följer rådande dataskyddslagar och andra lagar och regler som rör informations- och datasäkerhet.

Några specifika arbetsuppgifter som en jurist inom datasäkerhet kan ha inkluderar:

 1. Rådgivning om dataskyddslagar: Juristen kan ge råd om hur organisationen kan följa dataskyddslagar som GDPR eller CCPA.
 2. Hantering av dataskyddskränkningar: Om organisationen drabbas av en dataskyddskränkning kan juristen vara ansvarig för att hantera incidenten och följa rapporteringskrav enligt lag.
 3. Upprättande av dataskyddsavtal: Juristen kan vara ansvarig för att upprätta avtal som reglerar dataskydd och behandling av personuppgifter.
 4. Utbildning av personal: Juristen kan ge utbildning och utveckla utbildningsmaterial för personalen i organisationen för att öka medvetenheten om datasäkerhet och dataskyddslagar.
 5. Riskbedömningar: Juristen kan genomföra riskbedömningar för att identifiera och analysera potentiella risker som organisationen kan möta inom området för datasäkerhet och dataskydd.

Dessa är bara några exempel på vad en jurist inom datasäkerhet kan göra. Generellt sett är deras huvuduppgift att säkerställa att organisationen följer gällande dataskyddslagar och andra regler och att organisationens datasäkerhet är så hög som möjligt.

Vi kan rekrytering av Jurister inom datasäkerhet

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Lyckas rekrytera Jurister inom datasäkerhet - tänk på detta

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera jurister inom datasäkerhet