Headhunting Hållbarhetsanalytiker / Sustainability analyst

Rekrytera Hållbarhetsanalytiker

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Hållbarhetsanalytiker / Sustainability analyst.

Dags att rekrytera Hållbarhetsanalytiker / Sustainability analyst

En hållbarhetsanalytiker arbetar med att utvärdera och analysera företags eller organisationers hållbarhetsprestanda. Liknande roller och titlar är exempelvis ESG Analytiker och Environmental Policy Analyst. Rollens huvudsakliga uppgift är att bedöma huruvida företag uppfyller sina hållbarhetsmål och ansvarar för sina miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkningar. Vanliga kompetenskrav på denna roll är erfarenhet av hållbarhetsrapportering, corporate sustainability och carbon footprinting.

Arbetsuppgifter som kan ingå i en Hållbarhetsanalytikers arbetsbeskrivning är:

 1. Datainsamling och analys: Samla in och analysera data relaterad till företagets hållbarhetsprestanda, inklusive miljöpåverkan, socialt ansvarstagande och ekonomisk hållbarhet.
 2. Rapportering: Utarbeta och presentera hållbarhetsrapporter som tydligt kommunicerar företagets hållbarhetsresultat och initiativ för intressenter, inklusive investerare, kunder och samhället i stort.
 3. Riskbedömning: Identifiera och utvärdera hållbarhetsrelaterade risker för företaget, såsom lagstiftningsförändringar, försörjningskedjeproblem eller ryktesrisker.
 4. Utveckla hållbarhetsstrategier: Samarbeta med ledningen för att utveckla och implementera långsiktiga hållbarhetsstrategier och mål för att förbättra företagets prestanda.
 5. Stakeholder-engagemang: Samarbeta med olika intressenter, inklusive anställda, samhällen, leverantörer och kunder, för att förstå deras förväntningar och bygga relationer.
 6. Följa upp överenskomna hållbarhetsmål: Kontinuerligt övervaka och utvärdera företagets framsteg mot uppsatta hållbarhetsmål och identifiera områden som kan förbättras.
 7. Forsknings- och trenderanalys: Hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och utvecklingen inom hållbarhet för att kunna integrera bästa praxis och innovationer i företagets strategier.

Vi kan hjälpa dig att rekrytera Hållbarhetsanalytiker

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom hållbarhetsområdet. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du rekrytera Hållbarhetsanalytiker

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.

  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.

  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Mer om yrket Hållbarhetsanalytiker finns att läsa här.

Vill du få en kostnadsfri kandidatlista med Hållbarhetsanalytiker?

rekrytera Hållbarhetsanalytiker

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.