Headhunting Garantihandläggare

Rekrytera Garantihandläggare

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Garantihandläggare.

Vi kan rekrytering av Garantihandläggare

En garantihandläggare arbetar med hantering av garantier för produkter eller tjänster. Garantihandläggaren ansvarar för att utreda kundens krav på garantin och fastställa om garantikravet är berättigat enligt företagets policy. Garantihandläggaren tar emot och registrerar garantikrav från kunder, och utvärderar sedan produkten eller tjänsten för att avgöra om det finns några fel eller brister som omfattas av garantin. De kan också behöva samla in dokumentation, såsom kvitton eller garantibevis, och kommunicera med kunden eller försäljaren för att få mer information om produkten eller tjänsten. Efter att ha fastställt att garantikravet är berättigat, ansvarar garantihandläggaren för att ordna en reparation eller ersättning av den felaktiga produkten eller tjänsten. De kan också behöva hantera återlämning av produkten eller koordinera en tekniker för att utföra reparationen.

Utöver hantering av garantikrav kan en garantihandläggare också behöva hantera garantidokumentation och uppdatera garantiregistreringssystem. De kan också analysera garantidata för att identifiera mönster i garantikrav och arbete med andra avdelningar inom företaget för att förbättra produktkvaliteten och kundtjänsten. Garantihandläggare kan arbeta inom en mängd olika branscher där företag erbjuder garantier på sina produkter och tjänster, exempelvis inom tillverkning, detaljhandel, teknik, bilindustri, hushållsapparater och elektronik.

Vi på TB-Group har gedigen erfarenhet av rekrytering av många olika roller, inklusive mycket nischade specialistroller. Vi har exempelvis rekryterat optiker, lokförare och paneldeltagare. Vi har hittat rätt modell och har genom åren skapat oss en stor kandidatbank som vi håller uppdaterad. Har du ett rekryteringsönskemål så kontakta oss, oavsett hur nischat det är.

Så här lyckas du med din rekrytering av Garantihandläggare

    • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
    • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
    • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.