Headhunting Datasäkerhetsansvarig

Rekrytera Datasäkerhetsansvarig

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Datasäkerhetsansvarig.

Dags att rekrytera Datasäkerhetsansvarig?

Då har du kommit rätt. En datasäkerhetsansvarig ansvarar för att skydda organisationens informationstillgångar och data från stöld, skada, obehörig åtkomst och missbruk. Rollen innebär ofta att man utvecklar och implementerar en övergripande strategi för datasäkerhet för att säkerställa att relevanta lagar och föreskrifter samt interna policys och riktlinjer uppfylls.

Några uppgifter som en datasäkerhetsansvarig kan ha inkluderar:

 1. Riskbedömning: bedöma organisationens risker när det gäller datasäkerhet. Detta kan innebära att utvärdera vilka hot som finns och hur allvarliga de är, samt att bedöma organisationens sårbarheter och identifiera metoder för att skydda sig mot dessa hot.
 2. Utveckling av säkerhetspolicy: utveckla och implementera en säkerhetspolicy som beskriver den övergripande strategin för datasäkerhet. Policyn kan inkludera riktlinjer för hur man hanterar lösenord, autentisering, dataklassificering och kryptering.
 3. Systemimplementering: implementera säkerhetslösningar och system för att skydda organisationens data. Detta kan t.ex. inkludera brandväggar, antivirusprogram, krypteringsprogram för att skydda organisationens nätverk, servrar och andra system.
 4. Utbildning och medvetenhet: utbilda andra medarbetare om vikten av datasäkerhet och hur man kan skydda organisationens data. Detta kan inkludera att erbjuda utbildningar och workshops om datasäkerhet samt att kommunicera säkerhetsmeddelanden och uppdateringar till anställda.
 5. Incidenthantering: Om en datasäkerhetsincident inträffar kan en datasäkerhetsansvarig vara ansvarig för att hantera och åtgärda den. Detta kan inkludera att identifiera vad som orsakade incidenten, att ta bort hotet, återställa data och implementera förebyggande åtgärder för att förhindra att incidenter inträffar i framtiden.Formulärets överkant

Vi kan rekrytering av Datasäkerhetsansvariga

På TB-Group har vi sedan starten haft just IT som ett specialområde och har jobbat med hundratals kunder varför vi har ett etablerat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom IT / Industri redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Lyckas rekrytera Datasäkerhetsansvarig – våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.

  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.

  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Mer om detta och närliggande yrkesroller kan du läsa om här (extern länk).

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera Datasäkerhetsansvarig