Headhunting Cyber Security Engineer

Rekrytera Cyber Security Engineer

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Cyber Security Engineer.

Dags att rekrytera Cyber Security Engineer / Cybersäkerhetsingenjörer

En Cyber Security Engineer, eller IT-säkerhetsingenjör, är ansvarig för att skydda datorsystem, nätverk och programvara från säkerhetsrisker och potentiella attacker. I rollen spelar man en kritisk roll i att säkerställa företags eller organisationers digitala säkerhet och skydda dem från potentiella cyberhot och attacker. Några av de kompetenser som främst efterfrågas i rollen är: Cybersecurity, Vulnerability Assessment, Security Information and Event Management (SIEM).

Arbetsuppgifter som kan ingå i en Cyber Security Engineers arbetsbeskrivning är:

 1. Säkerhetsanalys och Riskbedömning:
  • Utvärdera säkerhetsrisker och sårbarheter i system och nätverk.
  • Genomföra riskbedömningar för att identifiera potentiella hot och deras påverkan.
 2. Implementering av Säkerhetsåtgärder:
  • Installera och konfigurera säkerhetslösningar som brandväggar, antivirusprogram och intrångsdetekteringssystem.
  • Utveckla och implementera säkerhetspolicyer och procedurer.
 3. Övervakning och Incidenthantering:
  • Övervaka nätverksaktivitet för att upptäcka ovanlig eller skadlig trafik.
  • Hantera incidenter och svara på säkerhetsbrott genom att isolera och återställa system.
 4. Säkerhetsarkitektur och Design:
  • Designa och implementera säkra nätverksarkitekturer och infrastrukturer.
  • Delta i utvecklingen av säkra programvarulösningar.
 5. Säkerhetsmedvetenhet och Utbildning:
  • Utbilda anställda om säkerhetspraxis och riktlinjer.
  • Främja en säkerhetskultur inom organisationen.
 6. Säkerhetstestning:
  • Utföra penetrationstester för att upptäcka och åtgärda sårbarheter.
  • Utvärdera och testa nya säkerhetstekniker och verktyg.
 7. Efterlevnad av Säkerhetsstandarder:
  • Säkerställa att organisationen följer gällande lagar, regler och branschstandarder.
  • Delta i revisioner och säkerhetsgranskningar.
 8. Incidentrespons och Katastrofåterställning:
  • Utarbeta och implementera planer för incidentrespons och katastrofåterställning.
  • Återställa system och data efter säkerhetsincidenter eller katastrofer.
 9. Forsknings- och Utvecklingsarbete:
  • Hålla sig uppdaterad om de senaste hoten och teknologiska utvecklingarna inom cybersäkerhet.
  • Delta i forskning och utveckling av nya säkerhetslösningar

Vi kan hjälpa dig att rekrytera Cyber Security Engineers

På TB-Group har vi sedan starten haft just IT som ett specialområde och har jobbat med hundratals kunder varför vi har ett etablerat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom IT / Industri redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du rekrytera Cyber Security Engineers

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.

  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.

  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Mer om yrket Cyber Security Engineer finns att läsa här.

Vill du få en kostnadsfri kandidatlista med Cyber Security Engineers?

rekrytera Cyber security engineer

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.