Hur vi arbetar

Ett vinnande koncept på kort och lång sikt

Nedan ser du vår framgångsrika rekryteringsprocess.

Hur vi jobbar

Steg 1 - Uppstartsmöte

Tillsammans går vi igenom hur ni vill driva processen och vi ser till att få rätt information för att kunna representera er på bästa sätt. Under mötet specificerar vi även kravprofilen ytterligare för att hitta rätt kandidat.

Steg 2 - Kandidatgenomgång

Så snart vi har haft vårt uppstartsmöte så går vi igenom de kandidater vi har i vårt nätverk samt kartlägger ytterligare personer som matchar in mot den kravprofil vi kommit överens om. När det första urvalet är gjort gör vi en gemensam utvärdering för vilka kandidater vi ska ta vidare för bearbetning.

Rekrytering och search av specialistroller

Steg 3 - Bearbetning

När bearbetningen är i gång så börjar arbetet med att kontakta dem kandidater som tagits vidare från kandidatgenomgången. I detta läge får ni en klar bild av vilka som är öppna för att se över ett byte av arbetsgivare och det är även för dem vi presenterar möjligheten som finns hos er som potentiell ny arbetsgivare.

Steg 4 - Presentation

När kandidaterna visat intresse för att gå vidare i processen tar vi fram underlag i form av CV och en kandidatprofilering. Vi tillhandahåller information som gör att ni kan förbereda er på bästa sätt och möta kandidatens förväntningar.

Steg 5 - Intervju och erbjudande

Vi finns med och administrerar både intervjubokning, uppföljning och även referenstagning om ni önskar hjälp med det. I denna del av processen finns vi med som ett bollplank för båda parter och hjälper till att ta dialogen framåt. Vi ser över vad som krävs för ett vidare intresse och för att slutligen komma överens om en anställning.

Kontakta oss

Söker du Jobb?