Stress på svenska arbetsplatser

0
minuter läsning
Blogg
November 9, 2023
stress på arbetsplatsen|stress på arbetsplatsen
En färsk global undersökning visar att Sverige nu befinner sig i toppen när det gäller stress och utbrändhet på arbetsplatser.

Sverige i stresstoppen

En färsk global undersökning visar att Sverige nu befinner sig i toppen när det gäller utbrändhet och stress på arbetsplatsen. Studien, genomförd av GoodHabitz i samarbete med forskningsinstitutet Markteffect, samlade svar från 24 235 respondenter över hela världen, varav 1770 var från Sverige. Respondenterna var arbetande mellan 25 och 65 år och hade minst en gymnasieutbildning.

I slutsatserna understryker man behovet av att företag ska investera i både stödstrukturer och kompetensutveckling för att möta den ökande stressen och utbrändheten på svenska arbetsplatser.

Stress på arbetsplatsen - ett utbrett problem i Sverige

En av fem anställda i landet uppvisar starka symptom på stress under 2023, och det är endast hälften av dem som har sökt stöd och hjälp från sina chefer.

Sverige leder stressligan med 20%, jämfört med Europas 16% och den globala genomsnittet på 18%. Trots dessa oroväckande siffror har endast 56% av de drabbade anställda i Sverige vågat berätta för sina arbetsgivare om sina symptom på utbrändhet. Dessutom uppger 30% av dem som delade sina symtom att de inte fick det stöd de behövde för att återhämta sig.

Enligt undersökningen känner sig även 23% av de anställda i Sverige obekväma med att prata om sin psykiska hälsa, inklusive stress, oro och utmattning, på arbetsplatsen.

Filip Langewolf, Senior Field Marketing Manager på GoodHabitz, kommenterar: "Det är skrämmande att så många inte tar upp sina problem med chefen. De behöver stöd för att våga prata om sin situation, men även cheferna behöver verktyg för att lyckas fånga upp varningssignaler."

Jobbyte på grund av stress

Total 84% av respondenterna globalt indikerar att de inom ett år skulle byta jobb om det inte erbjuds möjligheter för personlig utveckling på arbetsplatsen. Polen (93%), Schweiz (90%), och Storbritannien (90%) toppar den listan medan andelen i Sverige är något lägre, 81%.

Vad kan företag göra för att motverka stress på arbetsplatsen?

För att förbättra situationen och främja välbefinnandet på arbetsplatserna pekar undersökningen också på de kompetensutvecklingsområden som anställda i Sverige anser vara mest fördelaktiga:

  1. Stresshantering (31%)
  2. Coachning & ledarskapsutveckling (30%)
  3. Kommunikation (27%)
  4. Digitala kunskaper (23%)

Resultatet på samma fråga för alla de deltagande länderna aggregerat ser något annorlunda ut. Exempelvis är Teamwork på topp 3, medan digitala kunskaper inte finns med i toppen.

  1. Stresshantering (35%)
  2. Kommunikation (27%)
  3. Teamwork (27%)
  4. Coachning & ledarskapsutveckling (25%)

Läs mer här: https://www.goodhabitz.com/happy-&-healthy-employees

stress på arbetsplatsen
direkt efter :