44 intervjufrågor till rekryteringen

intervjufrågor

Ladda ner Intervjumall här

Att rekrytera rätt person för en ledig tjänst är ofta en utmaning. Därför behöver man en bra och genomtänkt metod och process för att minimera risken för en felrekrytering. Ett av de mest kritiska stegen i denna process är själva intervjun.

Att ställa relevanta och genomtänkta intervjufrågor är avgörande för att få en helhetsbild av kandidaterna och kunna fatta informerade beslut.

Varför är intervjufrågor viktiga?

Intervjufrågorna spelar en central roll i att prata om kandidaternas färdigheter, personlighet och arbetsstil. De är ett kraftfullt verktyg för att fördjupa förståelsen av en sökandes erfarenhet och bedöma hur väl de passar in i företagskulturen. Genom att ställa rätt frågor kan du även förutse hur en kandidat skulle kunna agera i olika arbetsrelaterade situationer.

Kategorier av intervjufrågor

För att få en omfattande syn på en kandidats kompetenser och personlighet är det viktigt att inkludera olika typer av intervjufrågor. Här är några övergripande kategorier att överväga:

  1. Färdighetsbaserade frågor: Bedömer kandidatens tekniska och yrkesspecifika kompetenser.
  2. Beteendebaserade frågor: Fokuserar på hur kandidaten har hanterat tidigare situationer och utmaningar.
  3. Situationsbaserade frågor: Testar hur väl kandidaten kan hantera hypotetiska scenarier och problem.
  4. Personlighetsbaserade frågor: Ger insikt i kandidatens personliga egenskaper och hur de kan passa in i teamet.

Formulera rätt intervjufrågor

Att ställa relevanta och öppna frågor är nyckeln till att få meningsfulla svar. Undvik att vara förutsägbar och sök efter djupare förståelse genom att utmana kandidaterna. Här är några exempel på öppna frågor:

  • Kan du dela med dig av en specifik situation där du löste en komplex uppgift?
  • Hur har du hanterat konflikter med kollegor tidigare?
  • Vad motiverar dig att söka denna position?

Ladda ner 44 intervjufrågor

För att underlätta din nästa intervju med en kandidat för dig har vi skapat en praktisk mall med 44 intervjufrågor. Denna mall täcker olika aspekter av en kandidats potential och kan anpassas efter ditt företags specifika behov. Scrolla upp på denna sida och fyll i formuläret för att ladda ner din mall. För fler mallar kika in här.

Mer om forskning och intervjufrågor kan du läsa här.

intervjufrågor