Att googla eller icke googla kandidater

googla kandidater

För många företag är det en välkänd rutin att granska kandidaters CV, kolla referenser och utföra noggranna intervjuer i rekryteringsprocessen. Men i den digitala tidsåldern ställs vi också inför en annan fråga: Är det okej att googla de som söker jobb hos oss?

Googla kandidater: Naturligt eller kontroversiellt?

Att söka information om potentiella medarbetare på internet kan tyckas vara naturligt – men det kan också vara ett kontroversiellt ämne. Det finns för- och nackdelar med att använda sig av den här metoden. Här kommer några aspekter du bör ha i åtanke när du ska fatta beslut om hur du vill hantera denna fråga inom ditt företags rekryteringsprocess.

Fördelar med att googla kandidater:

  1. Kompletterande information: Genom att söka online kan du hitta kompletterande information om en kandidat. Detta kan inkludera arbetsprover, offentliga presentationer eller andra prestationer som ger dig en bättre uppfattning om deras kompetens.

  2. Reputation och professionalism: En snabb sökning kan avslöja om en kandidat har några problematiska eller olämpliga aktiviteter eller uttalanden online som kan påverka deras professionalism och förmåga att representera ditt företag.

  3. Kulturmatchning: Genom att titta på kandidatens digitala fotavtryck kan du också få en uppfattning om deras värderingar och kulturmatchning med ditt företag. Är de aktivt engagerade i branschdiskussioner eller har de deltagit i samhällsprojekt som reflekterar dina företagsvärderingar?

Nackdelar med att googla kandidater:

  1. Personlig integritet: Att googla kandidater kan innebära att du gör en form av intrång på deras personliga integritet, särskilt om du granskar deras privata sociala medieprofiler (även om dessa är så kallade ”öppna profiler”). Detta kan skapa en negativ uppfattning av ditt företag.

  2. Bekräftelsebias: Om du hittar negativ information om en kandidat online kan det påverka ditt beslut på ett sätt som inte nödvändigtvis är rättvist eller objektivt. Detta kan leda till en bekräftelsebias där du bara letar efter information som stöder ditt tidigare intryck. Du riskerar även att tacka nej till en kandidat på subjektiva grunder. 

Så, ska du googla eller icke googla?

Det finns några rekommendationer för att balansera fördelarna med att söka information online med respekten för kandidaternas integritet:

  1. Var transparent: Om du planerar att granska kandidaternas digitala fotavtryck, var öppen om det och inkludera det som en del av din rekryteringsprocess. Detta ger kandidaterna möjlighet att vara medvetna om att deras digitala fotavtryck kan granskas.

  2. Använd informationen klokt: Om du hittar information online, använd den klokt och så objektivt som möjligt. Fokusera på det som är relevant för kandidatens professionella förmågor och kulturpassform med ditt företag.

  3. Förstå Dataskyddsförordningen (GDPR): Innan du börjar googla och kika igenom kandidatens sociala medier, se till att du har koll på GDPR. Personuppgiftsbehandligar måste följa GDPR och du behöver veta hur du ska hantera den information du hittar online.

  4. Uppgiftsminimera: Fokusera på information som är relevant för din rekrytering. Principen om uppgiftsminimering, som en del av GDPR, är en utmärkt kompass och riktlinje för att inte drunkna i all kandidatinformation som kan hittas online.

  5. Intresseavvägning: Intresseavvägning är en av de sex lagliga grunderna för att behandla personuppgifter enligt GDPR. Den innebär att en organisation kan behandla personuppgifter om en individ om de har ett legitimt intresse av att göra det, förutsatt att detta intresse inte åsidosätter individens rättigheter och intressen. I kontexten av rekrytering och att googla kandidater, innebär detta att om ett företag beslutar att använda intresseavvägning som laglig grund för att samla in och använda information om en kandidat från offentliga källor på internet (till exempel sociala medier), måste de göra en noggrann bedömning av företagets intressen gentemot kandidatens integritetsintressen. 

I slutändan handlar det om att finna en balans mellan att dra nytta av tillgänglig information och att respektera kandidaternas personliga integritet. Genom att vara medveten om de etiska och praktiska övervägandena kan du utveckla en transparent och rättvis rekryteringsprocess som ger dig de bästa chanserna att hitta den mest kvalificerade kandidaten för ditt företag.

googla kandidater