Mall och tips för lönesamtal

lönesamtal tips

Att genomföra ett lönesamtal kan kännas utmanande för såväl chef som medarbetare. Att vara väl förberedd och ha en genomtänkt struktur kan hjälpa dig att få till ett konstruktivt och tydligt samtal. Det kan exempelvis vara klokt att i förberedelserna inför ett lönesamtal också kika igenom den anställdes arbetsbeskrivning för att se om arbetsuppgifterna och målbilden där fortfarande stämmer överens med vad den anställde faktiskt gör.

Vi hoppas att nedan tips för lönesamtalet samt mallförslaget kan hjälpa dig i förberedelserna för nästa löneförhandling som du ska hålla i.

Ska lönesamtal och utvecklingssamtal ske samtidigt?

Innan du sätter igång. Ta reda på hur ditt företag vanligtvis hanterar utvecklingssamtal och lönesamtal. Vissa organisationer har en etablerad praxis att hålla dessa samtal separat för att skapa tydlighet och fokus, medan andra föredrar att kombinera dem för att ha en övergripande diskussion om anställdas prestation och ersättning. Oavsett hur man väljer att lägga upp samtalet är det viktigt att kommunicera klart och tydligt med den anställda om syftet med samtalet och vad som förväntas. Detta hjälper att skapa en transparent och konstruktiv dialog som främjar utveckling i organisationen.

När brukar man ha lönesamtal? 

Hur ofta och när ett lönesamtal ska ägaer rum varierar också mellan olika företag. Normalt är en gång per år, men det finns givetvis olika varianter. När man byter tjänst internt blir det också naturligt med lönesamtal i samband med det.

Hur går ett lönesamtal till?

Nedan följer förslag på upplägg och tips för lönesamtal. Tänk igenom vad som passar dig och din organisation bäst och plocka och anpassa de delar som faller sig relevanta för din arbetsplats.  

Mall och tips för lönesamtal

  1. Inledning: Börja lönesamtalet med att inleda på ett positivt och stöttande sätt – framförallt om du är nöjd med personens prestationer. Uttryck din uppskattning för att de är en del av teamet och betona vikten av att ha en öppen och ärlig dialog.
  2. Sammanfattning av prestationer: Be gärna den anställde berätta vad han eller hon anser vara sina största prestationer, framsteg mot uppsatta mål och andra bidrag till teamet eller företaget. Förbered din syn på motsvarande punkter också och framför på ett tydligt sätt. Undvik att vara defensiv eller anklagande, även om du inte är helt nöjd med den anställdes prestationer. Försök även förstå de omständigheter eller hinder som kan ha påverkat den anställdes arbete.
  3. Marknadsjämförelse: Kolla upp aktuella marknadsvillkor och branschstandarder för liknande befattningar. Det hjälper dig att utvärdera om den anställdes nuvarande lön är konkurrenskraftig. Är den inte det enligt dig och den anställde dessutom presterat enligt förväntan bör du redan innan lönesamtalet framföra det med din egen chef eller den som ansvarar för lönerevisionen på företaget.
  4. Utvecklingsplan: Lönesamtalet kan vara ett tillfälle att även prata om eventuella kompetensutvecklingsmöjligheter eller träningsprogram som kan vara till nytta för den anställdes utveckling. Det kan vara både för en redan högpresterande anställd, eller för att stötta en anställd som du önskar ska prestera på en högre nivå.
  5. Mål och förväntningar: Definiera tydliga och mätbara mål för den anställda att arbeta mot. Diskutera vilka förväntningar du har på deras prestation och hur det kommer att påverka deras löneutveckling. Se till att målen är realistiska och att det finns en klar plan för uppföljning och bedömning.
  6. Löneförslag: Gå igenom de olika komponenterna i löneförslaget, till exempel baslön, eventuell bonusstruktur eller förmåner. Du kan också dela dina förväntningar eller önskemål om lön och eventuella andra förmåner.
  7. Diskussion och överenskommelse: Diskutera eventuella frågor eller funderingar som den anställde har kring lönen eller andra aspekter av anställningen. Målet är att nå en överenskommelse som är tillfredsställande för båda parter. Många gånger har du som chef inte mandat att frångå det löneförslag som presenterats. I det fallet och om du anser att den anställdes önskemål ska ses över får du helt enkelt be att få återkomma efter avstämning med din chef eller annan ansvarig på företag.

 

Lönesamtal & Löneförhandling 2023

År 2023 har präglats av inflation på nivåer över det normala. Avtalsrörelsen 2023 har varit intensiv och nedan kan du klicka dig vidare för att läsa mer beroende på vilket område som intresserar just dig:
 1. Avtalsrörelsen Sveriges Ingenjörer
 2. Unionen
 3. Kommunal
 4. Byggnads
 5. Akavia
 6. Svenskt näringsliv 

lönesamtal tips