Vad kostar en felrekrytering?

vad kostar en felrekrytering

Rekrytering är en viktig del av den löpande verksamheten för många företag och därmed blir även rekryteringsprocessen avgörande för att lyckas med att attrahera talang, anställa rätt kandidater och se till att dessa onboardas framgångsrikt för att kunna bidra till bolagets vidare framfart. Konsekvenserna av en felrekrytering kan vara omfattande och påverka företagets tillväxt och stämningen på arbetsplatsen negativt.

Hur vet du att du har misslyckats med en rekrytering?

Det kan ta tid innan en felrekrytering märks. Personen i fråga kan exempelvis ha bristande kunskaper inom viktiga områden, men å andra sidan fungera till synes bra med sina kollegor och företagskulturen. Likaså kan det omvända vara ett scenario för felrekrytering, dvs kompetens och resultat rimmar väl med vad personen förväntas göra, men istället överensstämmer inte personens värderingar och sätt med företagskulturen på arbetsplatsen.

Tecken som indikerar att ni har gjort en felrekrytering kan vara att:

 • Kollegans kompetens och kunskap är inte enligt förväntan
 • Kollegans kompetens och kunskap är till synes bra, men initiativförmågan brister och leder till att uppgifter inte genomförs
 • Kollegan underpresterar i allmänhet, resultaten uteblir
 • Kollegans kompetens och kunskap är bra, men hur kollegan agerar på arbetsplatsen rimmar inte med företagskulturen på arbetsplatsen

Så här mycket kostar en felrekrytering

Hur mycket kostar en felrekrytering beror på flera aspekter:

 • Rekryteringskostnaden som redan är tagen och måste repeteras för att anställa en ny medarbetare, se denna artikel för genomgång av olika rekryteringskostnader
 • Nedlagd tid av andra kollegor på onboarding
 • Nedlagd tid och kostnader för utbildningar
 • Tapp i produktivitet
 • Missnöjda kunder som till och med kan förloras
 • Påverkan på teamet, både i produktivitet och i stämning / arbetsmoral

Rent monetärt finns studier s(ex. the Society for Human Resource Management, SHRM, källa längst ner i detta inlägg) om visar att kostnaden för att ersätta en felrekryterad medarbetare kan uppgå till 60% av en dennes årslön. Så om en anställd har 500.000 i årslön kan felrekryteringen kosta företaget upp till 300.000 kr. Summan inkluderar rekryteringskostnader, utbildning, onboarding och tappet i produktion under upplärningstiden av en ersättare.

Utöver de rent ekonomiska effekterna kan en felrekrytering påverka teamets och företagets produktivitet. Enligt en undersökning gjord av CareerBuilder uppskattade 41% av de tillfrågade företagen att en felrekrytering kostade dem motsvarande 250.000 kr i produktivitetstapp. Utöver detta kan som sagt felrekryteringen påverka kollegorna med stress, sjunkande engagemang och lägre arbetsmoral.

Slutligen kan företagets rykte påverkas på lång och kort sikt av en felrekrytering. Har personen i fråga haft kundkontakter och misskött detta kan missnöjda kunder till och med söka sig till konkurrenter. Gällande effekten på employer branding visar en undersökning gjord av Glassdoor att 84% av arbetssökande skulle kunna tänka sig att byta jobb om de erbjöds en tjänst på ett annat företag med utmärkt rykte – och likväl kommer ett företag med dåligt rykte att ha svårare att attrahera kandidater.

Varför sker felrekryteringar?

De allra flesta anledningar har att göra med en bristande rekryteringsprocess, till exempel:

 • Tidsbrist som leder till en stressad och hafsig process
 • En ej genomtänkt arbetsbeskrivning att utgå ifrån, se gärna vår arbetsbeskrivningsmall om du behöver en till nästa rekrytering
 • Hål i processen, exempelvis att man glömmer ta referenser i sista steget
 • Brist på second opinion, en person på företaget ansvarar för allt och har inget bollplank varken internt eller externt.
 • Bakgrundskontrollen missas eller görs slarvigt
 • Brister i processen för att säkerställa att företagskulturen är en bra matchning med kandidaten

Här har vi beskrivit en heltäckande rekryteringsprocess.

Vad ska du göra efter en felrekrytering?

Först och främst analysera vad som gått fel.

 • Beror felrekrytering på kunskap och kompetens och kan detta åtgärdas med en utbildning eller till och med annan roll inom verksamheten?
 • Har arbetsbeskrivningen varit rimlig och genomtänkt?
 • Är kravprofilen rimlig och genomtänkt eller kan den vara väl tilltagen för tjänsten i fråga?
 • Vad kunde och borde ha gjorts annorlunda i rekryteringsprocessen?
 • Hade man på något sätt under rekryteringsprocessen kunnat identifiera de eventuella kompetensluckorna eller att personen inte matchar företagskulturen?
 • Har beslut fattats på magkänsla eller fakta, eller både och?

Efter du har gjort din analys kommer du behöva fatta beslut gällande huruvida den felrekryterade personen ska vara kvar, kan utbildas för att komma på banan, bör omplaceras internt eller behöver avvecklas från företag och ersättas. Sätt också upp en checklista med punkter att ha med dig in i nästa rekryteringsprocess för att undvika samma misstag, till exempel:

 • Ska någon mer internt eller externt var involverad i rekryteringsprocessen?
 • Kan en final kandidat exempelvis träffa sina blivande kollegor som ett sista steg i processen?
 • Har både fakta (kompetens, utbildning och erfarenhet) och magkänsla (passar personen in i teamet, borde samarbetet fungera bra) beaktats? Kan ytterligare exempelvis personlighetstest eller liknande läggas på för att få fakta även på de punkter som ibland brukar baseras på magkänsla?
 • Är kravprofilen rimlig? Vad är must haves och vad är nice to haves?
 • Är arbetsbeskrivningen väl genomtänkt och verklighetsförankrad?
 • Ta hjälp för att göra bakgrundskontroller, dubbelkolla kunskap och erfarenheter, samt personlighetstester.

Vi på TB-Group är i ständig kontakt med kandidater inom olika specialist- och affärsområden och kan oftast agera snabbt för att hjälpa företag som får ett akut personalbehov. Vi kan även hjälpa till med bakgrundskontroller, personlighetstester med mera.

Kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig att rätt-rekrytera!

Källor: