Kompetensbaserad rekrytering: Din mall för en komplett kravprofil

vad är kompetensbaserad rekrytering och hur fungerar det

Ladda ned mall för kompetensbaserad kravprofil

Kompetensbaserad kravprofil

En framgångsrik rekrytering är resultatet av en väl genomtänkt och strukturerad rekryteringsprocess. Med en tydlig arbetsbeskrivning, kravprofil och struktur för intervjuer och bakgrundskoll och referenser kan du känna dig trygg i att få ett bra resultat i slutändan.

Vad är en kravprofil?

Kravprofilen är en viktig del i det förberedande jobbet inför en rekrytering. I kravprofilen ingår att specificera de kompetenser och kunskaper som behövs i rollen, samt de egenskaper som är viktiga att nya medarbetaren besitter. En bra matchning mellan kravprofil och kandidat utgör grunden för en lyckad rekrytering med rätt person på rätt plats.

När det gäller kravprofiler tenderar dessa att bli en lång önskelista som ibland varken är tillräckligt genomtänkt eller realistisk. Den kan också bli ostrukturerad och hoppig. Om du misslyckas i framtagningen av kravprofilen är risken stor att rekryteringen inte blir lyckad.

Vad betyder kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering betyder att man arbetar på ett strukturerat sätt i rekryteringsprocessen och utgår från de kompetenser som krävs för tjänsten. Det anses vara en evidensbaserad, effektiv och träffsäker metod.

I vår mall inbegriper ordet såväl erfarenheter och kunskap som förmågor och personliga egenskaper som tillsammans utgör grunden för att en person framgångsrikt ska kunna utföra jobbet. Genom att specificera kompetensen noga ökar du chanserna för att rekrytera rätt person baserat på fakta och minimera risken för en subjektiv bedömning.

Med en kompetensbaserad kravprofil ökar du chanserna för:

 • En tydligare jobbannons
 • Mer relevanta kandidater
 • En snabbare rekryteringsprocess
 • En mer kostnadseffektiv rekryteringsprocess
 • Lägre risk för en kostsam felrekrytering
 • Större träffsäkerhet i att hitta rätt person

Du kommer att använda kravprofilen i flera moment i rekryteringsprocessen:

 • Jobbannonsen utformande
 • Intervjufrågor
 • Eventuella tester av kompetens
 • Eventuella tester av profil och personlighet
 • Frågor att ställa vid referenstagningen
 • Faktabaserat beslutsunderlag som även minskar risken för att bara gå på magkänsla samt diskriminering

Måste jag göra en ny kravprofil för varje rekrytering?

Svaret är ja, eller åtminstone bör du granska den senaste kravprofilen som finns för samma tjänst. Är kravprofilen fortfarande aktuell eller krävs nya kompetenser i rollen idag jämfört med för några år sedan? Inom exempelvis IT-branschen, som vi på TB-Group rekryterar frekvent till, sker det en hel del utveckling på bara några få år som kan påverka kravprofilen.

Är det en helt ny tjänst som du ska rekrytera till är det såklart viktigt med en väl genomtänkt kravprofil. Diskutera den gärna med en kollega eller expert för att säkerställa att du har fått med det viktigaste och inte missat något.

Ta del av vår mall för att skapa en komplett kravprofil

Vi på TB-Group har gedigen kunskap inom rekrytering och headhunting. Tillsammans med vårt rekryteringsteam har vi sammanställt våra bästa tips på hur man skapar en tydlig kravprofil. 

Genom att använda vår mall inför en rekryteringsprocess säkerställer du att all viktig information kommer med. På så sätt kan du och dina kollegor känna sig trygga i vilka uppgifter och resultat som ligger till grund för anställningen. 

Här finns mer information om kompetensbaserad rekrytering.

Vi på TB-Group

På TB-Group är vi experter på rekrytering och headhunting. Vi utmanar branschen genom våra flexibla och prisvärda abonnemangstjänster som passar både enstaka och större anställningsprojekt. Vi har gedigen erfarenhet och specialiserade avdelningar inom områden som IT/Industri, Ekonomi/Management, Installation/Bygg och Samhällsbyggnad/Infrastruktur. Kontakta oss gärna så kommer vi överens om ett upplägg som passar just er.