Vad kostar det att rekrytera?

vad kostar en rekrytering vi reder ut kostnaderna

Vad kostar det att anlita ett rekryteringsföretag?

Vad kostar det egentligen att rekrytera? Hur mycket tar ett rekryteringsföretag betalt? Vilka olika upplägg och tjänster finns det för rekrytering? I denna artikel sammanfattar vi olika tillvägagångssätt för rekrytering samt kostnaderna för dessa.

En rad generella beräkningar visar att en rekrytering brukar kosta i runda slängar från 500 000 kr och uppåt. Denna uppskattning summerar alla kostnaderna som uppkommer i samband med själva rekryteringen men även det som händer i steg två; onboarding, upplärning – och slutligen avveckling. Om rekryteringen visar sig vara en felrekrytering uppstår givetvis ett annat – och än dyrare läge – där inte bara rekryteringskostnaden uppkommer en gång till, utan även upplärningskostnader, utbildningar och nedlagd tid internt rent administrativt.

Vad påverkar totalkostnaden för en rekrytering?

Överlag påverkar flera faktorer totalkostnaden för rekryteringen i traditionella upplägg:

   • Lönenivå i kombination med senioritetsnivå  

   • Bransch

   • Tester och bakgrundskontroller, ex begåvningstest, personlighetstest samt olika typer av bakgrundskontroller för kandidater inom en viss typ av yrken (ex skola, barnomsorg, men även inom säkerhet och bank)

   • Annonseringskostnader

  Rekryteringsvägar: Vilket tillvägagångssätt passar ditt företag?

  Olika företag väljer att rekrytera på olika sätt. Större bolag och snabbväxande bolag har i större utsträckning en egen Talent Acquisition inom sitt HR-team och redan uppsatta processer för rekryteringar. Andra bolag tar hjälp av rekryteringsföretag som antingen sköter hela processen från ax till limpa, eller specialiserar sig på exempelvis att ge ett inflöde av kandidater.

  Fundera på nedan punkter innan du bestämmer ditt företags tillvägagångssätt på kort och lång sikt för rekryteringar:

    • Har du ett engångsbehov eller löpande behov av rekryteringar?

    • Om du överväger att anställa en rekryterare, kommer dennes tid att fyllas löpande eller i stötar utifrån behov?

    • Hur attraktivt är företaget du jobbar för, kommer ni själva att kunna attrahera rätt sökande?

    • Kommer ni att behöva annonsera ut tjänsten brett, är det en nischad kompetens, finns kandidater på din ort?

    • Kan ni själva säkerställa om kandidaterna har rätt kvalifikationer och erfarenhet?

    • Kan ni själva säkerställa om kandidaten är en bra matchning med er företagskultur?

   Tre olika tillvgagångssätt

     • Talent Acquisition inhouse / egen HR-avdelning som sköter rekrytering

     • Traditionell rekryteringsfirma

     • Search och headhunting

    Talent Acquisition och Inhouse-rekryterare

    Att sköta rekrytering inhouse är givetvis svårt att uppskatta total kostnaden för. Det beror på teamets lönekostnad, men även bolagets fasta kostnader så som lokal, kontorsplats, verktyg och system osv. Det som ofta tillkommer är annonsering och marknadsföring av tjänsterna, samt en plattform för att hålla koll på kandidaterna. Bolag som är mer kända, växer fort och har en employer branding med attraktionskraft för kandidater kommer antagligen att kunna få till en effektivitet i sina rekryteringar. För företag som måste lägga mycket tid och pengar på att nå ut med sina tjänster och hitta bra kandidater, blir effektiviteten och rekryteringskostnaden antagligen högre och processen mindre effektiv. Dessutom bör man noga överväga huruvida rekryteringsflödet kommer att belägga en eller flera interna heltidstjänster löpande, eller om det sker i stötar.

    För att summera vad man ska räkna in i i uppskattningen av den totala rekryteringskostnaden för ett inhouse-team:

      • Interna kostnader: lön inkl arbetsgivareavgifter, förmåner, lokal, kontorsplats, plattform, verktyg

      • Annonseringskostnader: Exempelvis marknadsföring av jobbannonsen i sociala medier eller jobbsajter

      • Screening / intervjuer: tiden som en eller flera involverade kollegor lägger på intervjuer till exempel. Bakgrundskollar, referenstagning, tester.

      • Onboarding: administrativt arbete som inte bara landar på rekryteraren samt upplärning och utbildning.       

     På TB-Group har vi ofta förmånen att komplettera inhouse-team med ett inflöde av kandidater för ett mer proaktivt och effektivt tillvägagångssätt. I vår kundundersökning från februari 2023 framgår att 40% av våra kunder normalt sköter sin rekrytering på egen hand via ett inhouse team eller chefer inom andra områden som även tar ansvaret för rekrytering. Att de väljer TB Group är för att förse sitt eget team med kandidater eller för att det egna teamet inte hinner med allt inom processen.

     Traditionella rekryteringsföretag

     De flesta rekryteringsföretag erbjuder tjänster från ax till limpa och är med genom större delen av processen samtidigt som företagets interna resurser måste engagera sig också genom att intervjua screenade kandidater till exempel.

     Ett benchmark för priset för rekrytering via ett traditionellt upplägg är 3 x månadslönen. Dvs om ditt företag ska rekrytera en person med 60 000 kr i månadslön så kommer rekryteringsföretaget att fakturera 180 000 kr för sitt jobb. Det finns givetvis viss variation men vanligtvis motsvarar prislappen mellan 15% och 25% av den anställdes årslön. Mer seniora roller kan innebära en högre prislapp och kostnad för tilläggstjänster så som tester i rekryteringsprocessen kan också tillkomma. Vissa rekryteringsföretag lägger på just tester och även annonseringskostnader samt referenstagning utöver den överenskomna rekryteringskostnaden. Läs avtalet noga och säkerställ att du har en tydlig bild över samtliga kostnader. Stäm också av vad som händer om ditt företag rekryterar en person men att denne efter en relativt kort tid säger upp sig eller att ni själva inte är nöjda själva och avslutar anställningen.

     Fundera noga igenom om du verkligen behöver hjälp med hela processen eller om det snarare är vissa delar du främst behöver support med.

     Tjänster inom Search och Headhunting

     Inom detta område som kortfattat innefattar att leverera kandidater enligt en överenskommen kravprofil finns också ett bredare spann från att endast förse kunden med kandidater, till att erbjuda tilläggstjänster beroende på hur mycket hjälp kunden önskar i rekryteringsprocessen.

     Normalt jobbar man med en fast prislapp och majoriteten företag inom search och headhunting fakturerar på förhand. En del företag jobbar med så kallad retainer eller månadsabonnemang. Prislappen för den typen av upplägg varierar samt att vissa företag lägger på en så kallad ”finder’s fee” på toppen om en kandidat anställs av kunden. Titta noga på helheten innan du väljer din rekryteringspartner för att slippa överraskningar längs vägen.

     Stäm även av och avtala med företaget hur uppföljning ska ske, antal kandidater de minst ska leverera under vilken tid och vilket teamet är som du kommer att jobba med. Kan teamet just din bransch och hur ser deras nuvarande kandidatnätverk ut? Hur ser uppsägnings- och bindningstider ut?

     På TB-Group jobbar vi inom denna kategori men på ett annorlunda sätt än våra branschkollegor. Vi tar endast 19 500 kr per månad för våra searchtjänster och utmanar branschen genom vårt såväl flexibla som prisvärda abonnemang. Detta gör att både mindre företag och stora koncerner väljer att jobba med oss. Vi kan jobba med engångsrekryteringar och ett löpande inflöde av kandidater till företag som har ett konstant behov.

     I våra paket ingår löpande screening av kandidater baserade på en arbetsbeskrivning som tas fram i samförstånd med kunden. Vi har gedigen erfarenhet och specialiserade avdelningar inom områden så som IT/Industri, Ekonomi/Management, Installation/Bygg och Samhällsbyggnad/Infrastruktur. Vi tar ingen finder’s fee och har ingen bindnings- eller uppsägningstid heller. Bland våra kunder finns de som väljer att jobba med oss för ett uppdrag, medan andra med löpande rekryteringsbehov jobbar långsiktigt med oss.

     Vad kostar en rekrytering?

     Kontentan är att kostnaden beror på tillvägagångssättet. Generellt sett via traditionella aktörer kostar en rekrytering runt 500 000 kr eller mer, vilket inkluderar kostnader för själva rekryteringsprocessen och eventuell felrekrytering. Faktorer som påverkar totalkostnaden inkluderar lönenivå, bransch, tester, annonseringskostnader och rekryteringsvägar. Företag kan välja att ha en egen rekryteringsavdelning, anlita ett rekryteringsföretag eller använda sig av search och headhunting-tjänster. Priserna för traditionella rekryteringsföretag ligger vanligtvis mellan 15% och 25% av den anställdes årslön, eller 3 x månadslönen som det ofta uttrycks. 

      

     Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi jobbar. 

     Passa på att be oss om en helt kostnadsfri kandidatlista – vi gillar att få visa vad vi går för.

      

      

     Externa länkar för dig som vill läsa mer om rekryteringskostnader:

     vad kostar en rekrytering vi reder ut kostnaderna