Fem fallgropar när du skriver jobbannonser

Händer som skriver på tangentord på en bärbar laptop i mörk kontorsmiljö.

Vi på TB-Group läser en stor mängd jobbannonser varje dag. Vi är också uppdaterade på trender i jobbannonsering och vad olika målgrupper eftersöker. Många gånger finns det en diskrepans mellan jobbannonsens utformning och vad mottagarna söker efter i sitt nästa jobb. Även drömjobbet kan tappa kandidater som borde vara intresserade på grund av annonsens utformning.  

Vi på TB-Group har identifierat fem vanliga misstag i jobbannonser, det fina är att det är lätt att göra rätt och åtgärda. Kika igenom listan innan du skriver din nästa jobbannons.

1. What’s in it for me

De allra flesta jobbannonser fokuserar på arbetsgivarens krav på den sökande. Kompetens, personlighet och utbildning till exempel. Glöm inte att skriva vad arbetsplatsen erbjuder kandidaterna. Lyft fram fördelar som mentorskap, varför detta är en bra arbetsplats, utvecklingsmöjligheter, utbildningar och kurser. Det här är extra viktigt när det gäller tjänster som är svåra att rekrytera till eller mer okända företag.

2. Remote, Hybrid eller Office first?

Tydlighet är A och O. Idag förväntar man sig att veta direkt var ens arbetsplats ska vara, och hur arbetsgivaren ser på till exempel hybridarbete eller att jobba från landstället. Rekryterar du till orter långt ifrån storstaden kan det dessutom finnas en stor möjlighet att hitta spetskompetens från hela riket genom att berätta att distansjobb är ett alternativ. Här finns inga rätt eller fel i vad ett företag ska erbjuda, däremot behöver er policy skrivas ut redan i jobbannonsen för att inte bli något som stjälper en rekrytering i sista steget.

3. Låt annonsen spegla företagskulturen

Beskriv företagskulturen. Den påverkar annonsen mer än vad man kan tro, och för vissa sökande kan den till och med vara avgörande. Många vill veta redan innan de söker ett jobb hur företagskulturen är. Vilka värderingar har arbetsgivaren, vad är viktigt för företaget och hur är stämningen och samarbetet bland kollegorna? Jobbar ni som arbetsgivare med någon form av CSR eller andra speciella engagemang kan det också vara värt att framhäva.

4. Skriv ut förväntade mål och resultat

Vad förväntas i form av leveranser och resultat? Detta är en viktig del av rollbeskrivningen. Det är också den del som underbygger kompetens- och utbildningskraven från arbetsgivaren. Beskriver ni tydligt vilka resultat företaget eftersöker kommer det resultera i mer relevanta kandidater. Exempelvis kan en marknadsansvarig jobba generiskt med marknadsföring och agera beställare och kravställare på byråer som löser det praktiska. Eller så förväntar sig arbetsgivaren att marknadschefen på egen hand ska sätta upp annonser och optimera. Den sökande kan ha rätt utbildning och rätt erfarenhet (ex. ”jobbat med annonsering i Meta och på LinkedIn) men det betyder inte att personen nödvändigtvis kan hantverket bakom som arbetsgivaren förväntar sig. Skriv därför ut vad du förväntar dig redan i jobbannonsen.

5. Välj rätt titel för jobbannonsen

Hur du namnger rollen kommer att avgöra vilka sökande du får. Söker du en mer erfaren person kan jobbtitlar som ”koordinator” skrämma bort de som har jobbat i flera år. Söker du utvecklare behöver du vara specifik i vilken typ av utvecklare du söker. Ibland försöker arbetsgivare tona ner ansvaret från exempelvis ”chef” till ”ansvarig” för att de inte kan möta lönekraven från en ”chef”. Detta är sällan en hållbar strategi då risken är stor att de sökande inte har de chefsspecifika kompetenserna som egentligen efterfrågas.

Om oss

 Vi på TB-Group har väl genomarbetade metoder för att rekrytera kvalitativa kandidater inom ett stort antal områden. Vi erbjuder flexibla månadsabonnemang och konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss gärna så hjälper vi till med din rekrytering.