Headhunting Utvecklingschefer

Rekrytera Utvecklingschefer

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Utvecklingschefer​.

.

 

 

 

Vi kan rekrytering av Utvecklingschefer

Ska du rekrytera en utvecklingschef? En utvecklingschef ansvarar för att leda och koordinera en organisation eller en avdelning som oftast är involverad i någon form av mjukvaruutveckling. De ansvarar för utvecklingsprojekt genomförs effektivt och levererar produkter som möter kraven från kunder och användare. Rollen är mer åt generalisthållet och kan se olika ut beroende på företagets storlek och hur stor och central IT-avdelningen är. Den kräver en bredd av både hög kunskap om mjukvaruutveckling och ett intresse för och goda egenskaper som ger bra ledarskap och en professionell projektledning.

Typiska arbetsuppgifter för en utvecklingschef kan inkludera:

 1. Ledning av ett team av utvecklare och tekniska specialister, inklusive rekrytering, anställning, utbildning och utveckling av personal.
 2. Planering, koordinering och genomförande av mjukvaruutvecklingsprojekt, inklusive resursallokering, tidsplanering och projektledning.
 3. Utveckling av strategier för att uppnå målen för mjukvaruutvecklingsprojektet.
 4. Säkerställa att kvalitetsstandard och funktionskrav uppnås.
 5. Hålla koll på och rapportera om framsteg och status för utvecklingsprojektet till överordnad ledning.
 6. Samarbeta med andra avdelningar som exempelvis produktutveckling, försäljning, marknadsföring och kundsupport för att säkerställa att utvecklingsprojektet stöder företagets övergripande mål.
 7. Utveckling av arbetsflöden, processer och rutiner för att förbättra effektiviteten och produktiviteten för utvecklingsorganisationen

Här finns några externa länkar om Utvecklingschefsrollen för dig som vill läsa mer:

Yrkeskollen

Framtid.se

SCB, lönestatistik

På TB-Group har vi sedan starten haft just IT som ett specialområde och har jobbat med hundratals kunder varför vi har ett etablerat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom IT / Industri redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt. Kontakta oss om vi kan hjälpa dig att rekrytera din nästa utvecklingschef.

Så här lyckas du med din rekrytering av Utvecklingschefer

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.

  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.


  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

rekrytera utvecklingschef

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.