Headhunting Trafikplanerare

Rekrytera Trafikplanerare

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Trafikplanerare.

Dags att rekrytera Trafikplanerare?

Då har du kommit rätt. En trafikplanerare arbetar med att utveckla strategier och lösningar för att planera och förbättra transportinfrastruktur och trafikflöden. Trafikplaneraren utvärderar befintliga trafiksystem och utvecklar lösningar för att förbättra framkomlighet, säkerhet och hållbarhet. Arbetsuppgifterna kan inkludera att samla in och analysera data om trafikflöden och resmönster, för att kunna förstå behoven och utmaningarna i trafiksystemet. Baserat på informationen utvecklas strategier och lösningar för att förbättra trafikflödet. Lösningarna kan inkludera planering av vägar, järnvägar, cykel- och gångbanor samt kollektivtrafiksystem.

Trafikplaneraren arbetar också med att bedöma trafiksystemets miljömässiga och samhällsekonomiska påverkan, samt utvecklar lösningar för att främja hållbara transportalternativ och minska trafikens miljöpåverkan. Trafikplanerare kan arbeta inom offentlig sektor, såsom kommuner, landsting eller statliga myndigheter, eller på konsultföretag. En högskoleexamen inom transportplanering, civilingenjörsvetenskap, geografisk informationsteknik eller en relaterad disciplin är vanligtvis ett krav.

Vi kan rekrytering av Trafikplanerare

Det har fallit sig naturligt för oss på TB-Group att verka inom Samhällsbyggnad/Infrastruktur eftersom det är närliggande vårt ursprungsområde Bygg & Installation. Våra kunder upplever att det är svårt att rekrytera inom området då sfären kan uppfattas som liten, kravprofilerna väldigt specifika och därmed såklart också eftertraktade. Här ser vi till att satsa på kvalitén och hitta rätt kandidat för rätt kund och företag. Vi har hittat rätt modell och har genom åren skapat oss en stor kandidatbank som vi håller uppdaterad. Vi rekryterar till Samhällsbyggnad/Infrastruktur i flertalet städer, däribland Stockholm. Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. 

Lyckas rekrytera Trafikplanerare - tänk på detta

    • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
    • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
    • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Lite mer info om Trafikplanerare får du på Yrkeskollen.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera trafikplanerare