Headhunting Teknisk Projektledare

Rekrytera Tekniska Projektledare

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Tekniska Projektledare​.

.

 

 

 

Vi kan rekrytering av Tekniska Projektledare

 

En teknisk projektledare leder projekt som rör teknisk utveckling eller tillverkning av produkter eller system, som exempelvis produktutveckling, bygg- och anläggningsprojekt och så vidare. Tekniska projektledare har vanligtvis en än mer teknisk bakgrund än exempelvis IT-projektledare och har ofta erfarenhet av att arbeta med teknisk design och utveckling.

Kortfattat så ansvarar en teknisk projektledare för att planera, organisera och leda tekniska projekt. Den huvudsakliga uppgiften är att säkerställa att projektet slutförs inom de specificerade tidsramarna, budgeten och med önskad kvalitet. Tekniska projektledare arbetar ofta nära tekniska team och andra intressenter, såsom kunder och ledningen för att säkerställa att projektet utförs på rätt sätt.

Några av de arbetsuppgifter som en teknisk projektledare kan ha innefattar:

 • Definiera projekt; omfattning, mål och leverabler
 • Skapa och efterfölja projektplaner, inklusive tidslinjer, budget och resursplanering
 • Organisera och övervaka tekniska team och resurser
 • Hantera kommunikationen mellan olika intressenter
 • Identifiera och hantera risker och problem som kan uppkomma i projektet
 • Följa upp och rapportera projektstatus och framsteg till intressenter och kravställare
 • Se till att projektet utförs enligt kvalitetsstandarder och med tillräcklig dokumentation

.

På TB-Group har vi sedan starten haft just IT som ett specialområde och har jobbat med hundratals kunder varför vi har ett etablerat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom IT / Industri redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du med din rekrytering av Tekniska Projektledare

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.

  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.

  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.