Headhunting Samordnare

Rekrytera Samordnare

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Samordnare inom Bygg, Fastighet och Industri. 

 

 

 

Dags att rekrytera Samordnare?

Då har du kommit rätt. Inom bygg och konstruktion kan en samordnare ha olika roller och ansvarsområden beroende på projektets storlek, typ och komplexitet. Några vanliga uppgifter som en samordnare kan ha inkluderar:

 1. Att koordinera olika aktörer: samordna och koordinera aktiviteter mellan olika aktörer i ett bygg- eller konstruktionsprojekt, såsom arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra specialister.
 2. Att övervaka projektets framsteg: övervaka projektets framsteg och säkerställa att det följer planen och budgeten. Detta inkluderar att identifiera eventuella problem och hantera dem på ett snabbt och effektivt sätt för att minimera förseningar eller överskridanden av budgeten.
 3. Att säkerställa att kvalitetsstandarder uppfylls: säkerställa att alla arbeten som utförs i bygg- eller konstruktionsprojektet uppfyller höga kvalitetsstandarder och att de är i linje med gällande regler och standarder.
 4. Att hantera dokumentation: hantera dokumentation relaterad till bygg- eller konstruktionsprojektet, inklusive att upprätthålla rapporter, tidplaner, budgetar och andra viktiga dokument.
 5. Att kommunicera med intressenter: informera och hålla alla intressenter i bygg- eller konstruktionsprojektet uppdaterade. Detta inkluderar kunder, entreprenörer och teammedlemmar. Detta inkluderar att informera dem om projektets framsteg och eventuella förändringar i planen.
 6. Att hantera risker: identifiera och hantera eventuella risker som kan påverka projektets framgång. Detta kan även inkludera att skapa en riskhanteringsplan och implementera strategier för att hantera potentiella problem.

Vi kan rekrytering av Samordnare

På TB-Group har vi sedan starten jobbat med Bygg, Fastighet och Industri som ett av våra primära specialistområden.  Vi har ett etablerat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Liksom i våra andra specialistområden jobbar vi enbart med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet. Många inom Bygg / Industri har dessutom redan en anställning och söker inte aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt. Vi kan de alternativa sökvägarna för de yrkesgrupper som inte nödvändigtvis har en profil på LinkedIn till exempel och presenterar gärna en kandidatlista för dig redan vid ett första möte.

 •  

Lyckas rekrytera Samordnare - tänk på detta

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera samordnare