Headhunting Redovisningsekonom


Rekrytera Redovisningsekonom

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Redovisningsekonomer.

 

 

 

Vi kan rekrytering av Redovisningsekonomer

Redovisningsekonom är en relativt bred benämning av en person som jobbar med hantering av ett företagets finansiella dokumentation och bokföring.

Rollen kan innefatta följande uppgifter, men kan skiljas åt mellan olika arbetsplatser beroende på hur ekonomiavdelningen ser ut:

 1. Registrering av affärshändelser: Redovisningsekonomer registrerar företagets finansiella transaktioner, som inköp, försäljningar och betalningar, i bokföringssystemet.
 2. Förberedande arbete inför bokslut: Redovisningsekonomer hjälper till med förberedelserna inför bokslutet, såsom avstämningar av konton och redovisning av avskrivningar.
 3. Skatte- och momsdeklarationer: Redovisningsekonomer är ansvariga för att lämna in skatte- och momsdeklarationer till skattemyndigheter och andra relevanta myndigheter.
 4. Rapportering: Redovisningsekonomer producerar finansiella rapporter, såsom balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesanalyser.
 5. Budgetering och prognostisering: Redovisningsekonomer hjälper till med att utveckla företagets budget och prognoser baserat på finansiell data.
 6. Rådgivning: Redovisningsekonomer ger råd och rekommendationer till företagsledningen baserat på den finansiella informationen.

 

En redovisningsekonom kan arbeta i olika branscher och organisationer, från småföretag till stora multinationella företag och revisionsbyråer. Oftast har redovisningsekonomen en kandidatexamen inom ekonomi, redovisning eller närliggande disciplin, samt erfarenhet av bokföring och finansiell rapportering.

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du med din rekrytering av Redovisningsekonomer

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.