Headhunting Projektchefer

Rekrytera Projektchef

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Projektchefer.

Dags att rekrytera Projektchef?

En Projektchef ansvarar för flera projekt samtidigt, vanligtvis på uppdrag av en organisation eller företag. Huvuduppgiften är att säkerställa att projekten genomförs framgångsrikt, både inom uppsatta tidsramar och budget samt i enlighet med krav och förväntningar.

Projektchefens ansvarsområden kan variera beroende på projekt och behoven, men inkluderar ofta följande:

 1. Planering: planera och samordna olika projekt för att se till att alla projekt genomförs på ett effektivt sätt och enligt de strategiska målen.
 2. Resursallokering: allokera resurser, inklusive personal, tid och budget, för att säkerställa att alla projekt har tillräckligt med resurser för att slutföras inom tidsramen och budgeten.
 3. Riskhantering: identifiera, hantera och övervaka potentiella risker och problem som kan uppstå under projektens gång.
 4. Rapportering: informera om projektens framsteg och resultat till exempelvisledning, intressenter och kunder.
 5. Utvärdering och förbättring: utvärdera varje projekt efter avslutat arbete för att identifiera förbättringspunkter samt vad som fungerat väl inför kommande projekt.

Vi kan rekrytering av Projektchefer

Det har fallit sig naturligt för oss på TB-Group att verka inom Samhällsbyggnad/Infrastruktur eftersom det är närliggande vårt ursprungsområde Bygg & Installation. Våra kunder upplever att det är svårt att rekrytera inom området då sfären kan uppfattas som liten, kravprofilerna väldigt specifika och därmed såklart också eftertraktade. Här ser vi till att satsa på kvalitén och hitta rätt kandidat för rätt kund och företag. Vi har hittat rätt modell och har genom åren skapat oss en stor kandidatbank som vi håller uppdaterad. Vi rekryterar till Samhällsbyggnad/Infrastruktur i flertalet städer, däribland Stockholm. Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. 

Så här lyckas du rekrytera Projektchefer

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekryterar projektchef