Headhunting Miljökonsulter

Rekrytera Miljökonsulter

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Miljökonsulter.

Vi kan rekrytering av Miljökonsulter

 • En miljökonsult är en expert på miljöfrågor som arbetar med att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att minska och kontrollera sin miljöpåverkan samt uppfylla kraven i lagstiftningen. Miljökonsulter kan arbeta inom många olika områden så som miljövänlig teknik, hållbarhet, energieffektivisering, avfallshantering, vatten- och luftkvalitet samt förorenad mark.

  Arbetet kan innefatta att genomföra miljöutredningar och bedömningar för att identifiera och hantera miljöhot och risker. Det kan också innefatta att utveckla miljövänliga strategier och planer samt att implementera och övervaka miljöprogram och -system. Miljökonsulten kan även utföra mätningar och analyser för att fastställa föroreningsnivåer och föreslå lösningar för att minska miljöpåverkan. Miljökonsulter arbetar ofta med att informera och utbilda företag, myndigheter och allmänheten om miljöfrågor, regler och best practices. Miljökonsulten kan också hjälpa företag och organisationer med rapporteringen av miljöprestationer samt uppfyllnaden av regler och krav som ställs av myndigheter och andra intressenter.

  Det har fallit sig naturligt för oss på TB-Group att verka inom Samhällsbyggnad/Infrastruktur eftersom det är närliggande vårt ursprungsområde Bygg & Installation. Våra kunder upplever att det är svårt att rekrytera inom området då sfären kan uppfattas som liten, kravprofilerna väldigt specifika och därmed såklart också eftertraktade. Här ser vi till att satsa på kvalitén och hitta rätt kandidat för rätt kund och företag. Vi har hittat rätt modell och har genom åren skapat oss en stor kandidatbank som vi håller uppdaterad. Vi rekryterar till Samhällsbyggnad/Infrastruktur i flertalet städer, däribland Stockholm. Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. 

Så här lyckas du med din rekrytering av Miljökonsulter

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.