Headhunting Kreditanalytiker


Rekrytera Kreditanalytiker

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Kreditanalytiker.

 

 

 

Vi kan rekrytering av Kreditanalytiker

En kreditanalytiker kan jobba på bank, kreditinrättningar eller finansiella företag och är specialiserad på att utvärdera kreditansökningar för lån och andra finansiella instrument. Huvuduppgiften är att undersöka en persons eller företags kreditvärdighet och bedöma risken för lånet.

Här är några exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i kreditanalytikerns jobb:

 1. Bedömning av kreditansökningar: utvärdera kreditansökningar från personer eller företag genom att analysera finansiella dokument, såsom inkomstdeklarationer, balansräkningar, kassaflödesanalyser och liknande.
 2. Analysera risk: bedöma kreditvärdigheten för kunden och deras betalningsförmåga genom att titta på faktorer som inkomster, utgifter, kassaflöde, kreditvärdering och säkerheter.
 3. Förbereda rapporter: sammanställa och förbereda rapporter om kreditbedömningarna och presenterar sin analys för beslutsfattare inom organisationen.
 4. Dokumentation: Kreditanalytikern skapar och upprätthåller dokumentation som stöder kreditbedömningen, såsom kreditansökningar, kreditbetyg, kreditavtal och liknande.
 5. Forskning och utveckling: Kreditanalytikern kan också undersöka nya kreditprodukter, marknadstrender och riskhanteringsstrategier för att hålla sig uppdaterad och bidra till att förbättra organisationens kreditprocesser.
 6. Kommunikation: Kreditanalytikern kommunicerar med kunder och andra intressenter om deras kreditbedömning och ger råd om kreditprocessen och betalningsplaner.

 

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du med din rekrytering av Kreditanalytiker

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.