Headhunting Koncernredovisningschef


Rekrytera Koncernredovisningschef

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Koncernredovisningschef.

Dags att rekrytera Koncernredovisningschef?

Huvudansvaret för en koncernredovisningschef är att övervaka och samordna alla aspekter av redovisningen inom företagets koncern. Generellt sett är deras huvuduppgift att säkerställa att all finansiell rapportering inom koncernen sker på ett korrekt och effektivt sätt och att företaget följer alla internationella redovisningsstandarder och lagar.

Här är några exempel på vad som kan ingå i en koncernredovisningschefs arbetsuppgifter:

 1. Ansvar för koncernredovisning: upprätthålla och utveckla koncernredovisningen och säkerställa att alla finansiella rapporter uppfyller kraven i enlighet med internationella redovisningsstandarder.
 2. Ledning av redovisningsteam: leda och övervaka redovisningsteamet och se till att all rapportering sker enligt planerad tidtabell.
 3. Strategisk planering: utveckla företagets strategiska planering genom att ge råd om finansiella frågor och föreslå förbättringar i företagets finansiella styrning.
 4. Samordning av intern och extern redovisning: samordna all intern och extern redovisning inom koncernen, inklusive dotterbolag och andra associerade företag.
 5. Kommunikation med investerare och myndigheter: kommunicera med investerare, myndigheter och andra intressenter om koncernens finansiella rapporter och andra finansiella frågor.
 6. Riskhantering: identifiera och hantera risker som rör företagets finansiella rapportering och koncernens ekonomi.

Vi kan rekrytering av Koncernredovisningschefer

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Lyckas rekrytera Koncernredovisningschef - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera koncernredovisningschef