Headhunting Jurister


Rekrytera Jurist

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Jurister.

Dags att rekrytera jurist?

På TB-Group har vi rekryterat jurister till flera olika företag och branscher. En jurist kan jobba inom en rad olika områden, både inom den privata och offentliga sektorn.

Här är några exempel på vad en jurist kan arbeta med:

 1. Advokat: En advokat är en jurist som representerar sina klienter i rättegångar och andra rättsliga frågor.
 2. Domare: En domare är en jurist som är ansvarig för att besluta i rättsliga tvister och göra juridiska bedömningar.
 3. Åklagare: En åklagare är en jurist som företräder staten i brottmål och är ansvarig för att bevisa brottet och få förövaren dömd.
 4. Bolagsjurist: En bolagsjurist arbetar för ett företag och är ansvarig för att hantera företagets rättsliga frågor, såsom avtal, immaterialrätt och regleringar.
 5. Offentlig förvaltning: exempelvis utveckla och genomföra lagar och regleringar.
 6. Forskning och undervisning: En jurist kan arbeta som forskare eller lärare inom juridik vid universitet eller högskolor.
 7. Internationell rätt: exempelvis ansvara för att hantera rättsliga frågor som involverar flera länder.
 8. Datasäkerhet: säkerställa att man följer rådande dataskyddslagar och andra lagar och regler som rör informations- och datasäkerhet.

Det finns många fler områden där en jurist kan arbeta, beroende på deras intressen och specialiseringar.

Vi kan rekrytering av Jurister

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du rekrytera Jurister - våra tips

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera jurister