Headhunting Internrevisor


Rekrytera Internrevisor

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Internrevisorer.

Dags att rekrytera Internrevisor?

Då har du kommit rätt. En internrevisor ansvarar för att granska och utvärdera en organisations interna kontroller, processer och rutiner för att säkerställa att de är effektiva och i enlighet med företagets mål och regleringar. Internrevision är en oberoende och objektiv funktion som syftar till att förbättra organisationens verksamhet genom att identifiera och åtgärda problem, risker och ineffektiviteter. Här är några av de huvudsakliga uppgifterna som en internrevisor vanligtvis utför:

 1. Granskning och utvärdering: noggrant granska företagets interna kontroller och processer, inklusive finansiella rapporter, affärsprocesser och efterlevnad av lagar och regler.
 2. Riskbedömning: identifiera och utvärdera risker inom organisationen, inklusive operativa risker, finansiella risker och efterlevnadsrisker, för att hjälpa företaget att prioritera revisionerna.
 3. Efterlevnad: säkerställa att företaget följer alla relevanta lagar, regler och företagsriktlinjer. Undersöka om organisationen är i överensstämmelse med externa och interna normer.
 4. Effektivitet och effektivitet: utvärdera om företagets processer och verksamhet är effektiva och ge rekommendationer för förbättring.
 5. Bedömning av interna kontroller: bedöma hur företagets interna kontroller fungerar för att skydda företagets tillgångar och minimera risker.
 6. Rapportering: rapportera resultat och rekommendationer till företagsledningen och styrelsen. Dessa rapporter är viktiga för att hjälpa företaget att fatta informerade beslut och åtgärda problem.
 7. Uppföljning: Efter att ha gett rekommendationer följer internrevisorn upp för att säkerställa att åtgärder vidtas och att problem åtgärdas på ett lämpligt sätt.
 8. Rådgivning: ge rådgivning och stöd till företagsledningen om hur man kan förbättra verksamheten och stärka interna kontroller.
 9. Utveckla och upprätthålla interna revisionssystem: hjälpa till att utveckla och upprätthålla en strukturerad intern revision och rapporteringssystem som uppfyller företagets behov.

Vi hjälper dig att rekrytera Internrevisor

På TB-Group har mångårig erfarenhet av headhunting av tjänster inom ekonomi, juridik och management. Därmed har vi ett etablerat och uppdaterat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom ekonomi/juridik/management redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du med din rekrytering av Internrevisorer

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.