Headhunting Gruppchefer

Rekrytera Gruppchef

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Gruppchefer inom Bygg, Fastighet och Industri.

Dags att rekrytera Gruppchef?

Då har du kommit rätt. Gruppchefer kan ha olika spetskompetens och erfarenhet från olika branscher. Inom bygg och konstruktion handlar det ofta om att leda och organisera en grupp av tekniker, ingenjörer eller andra specialister som arbetar på ett bygg- eller konstruktionsprojekt. Beroende på storleken och komplexiteten på projektet kan en gruppchef ha olika ansvarsområden och uppgifter, men några av de vanliga brukar vara:

 1. Att leda och utveckla teammedlemmarna: i chefsroller oavsett bransch ingår givetvis att just leda och utveckla teamet.
 2. Att fördela arbetsuppgifter och säkerställa att alla har tillräckliga resurser för att utföra sina uppgifter.
 3. Att övervaka arbetsprestationen: säkerställa att teamet levererar en högkvalitativ arbetsinsats samt arbetar effektivt för att uppnå projektets mål.
 4. Att upprätthålla tidplaner och budgetar samt se till att teammedlemmarna arbetar inom dessa ramar.
 5. Att kommunicera med intressenter: exempelvis kunder, entreprenörer och arkitekter, och se till att alla är informerade om projektets framsteg och eventuella förändringar.
 6. Att lösa problem: under projektets gång kommer oftast problem att uppstå och som gruppchef behöver man säkerställa att de hanteras snabbt och effektivt.
 7. Att upprätthålla säkerhetsstandarder: upprätthålla höga säkerhetsstandarder på arbetsplatsen samt se till att teammedlemmarna följer säkerhetsföreskrifter och bestämmelser.

Vi kan rekrytering av Gruppchefer

På TB-Group har vi sedan starten jobbat med Bygg, Fastighet och Industri som ett av våra primära specialistområden.  Vi har ett etablerat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Liksom i våra andra specialistområden jobbar vi enbart med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet. Många inom Bygg / Industri har dessutom redan en anställning och söker inte aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt. Vi kan de alternativa sökvägarna för de yrkesgrupper som inte nödvändigtvis har en profil på LinkedIn till exempel och presenterar gärna en kandidatlista för dig redan vid ett första möte.

Tips för att lyckas rekrytera Gruppchef

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Mer om Gruppchefsrollen finns här.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera gruppchef inom bygg, fastighet och installation