Headhunting Geotekniker

Rekrytera Geotekniker

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Geotekniker.

Vi kan rekrytering av Geotekniker

En geotekniker är en ingenjör som arbetar med att utvärdera markens och jordens egenskaper för att utveckla säkra byggprojekt. Geoteknikerns huvudsakliga arbetsuppgifter kan inkludera:

 • Utföra geotekniska undersökningar för att bedöma markens och jordens egenskaper, inklusive bärighet, stabilitet, permeabilitet och kompressionsegenskaper.
 • Utveckla och utvärdera geotekniska konstruktionslösningar för att säkerställa att de uppfyller säkerhets- och hållbarhetskraven.
 • Utvärdera risker och ge råd om säkerhet och riskhantering vid byggprojekt.
 • Samarbeta med andra ingenjörer och yrkesverksamma inom byggbranschen för att säkerställa att byggprojekt uppfyller relevant regelverk och standarder.
 • Rapportera och presentera resultat från geotekniska undersökningar och analyser till kunder och andra intressenter.

För att arbeta som geotekniker behöver man normalt ha en utbildning inom geoteknik, bergmekanik eller relaterade områden inom bygg- och anläggningsbranschen. Erfarenhet av geotekniskt arbete och kunskaper om relevanta regelverk och standarder är också viktigt.

Det har fallit sig naturligt för oss på TB-Group att verka inom Samhällsbyggnad/Infrastruktur eftersom det är närliggande vårt ursprungsområde Bygg & Installation. Våra kunder upplever att det är svårt att rekrytera inom området då sfären kan uppfattas som liten, kravprofilerna väldigt specifika och därmed såklart också eftertraktade. Här ser vi till att satsa på kvalitén och hitta rätt kandidat för rätt kund och företag. Vi har hittat rätt modell och har genom åren skapat oss en stor kandidatbank som vi håller uppdaterad. Vi rekryterar till Samhällsbyggnad/Infrastruktur i flertalet städer, däribland Stockholm. Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå.

Så här lyckas du med din rekrytering av Geotekniker

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.