Headhunting Energikonsulter

Rekrytera Energikonsult

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Energikonsulter .

Dags att rekrytera Energikonsult?

Då har du kommit rätt. Energikonsulter hjälper företag, organisationer och hushåll att effektivisera sin energianvändning och minska sin miljöpåverkan. Energikonsulten utvärderar kundernas energiförbrukning och utvecklar lösningar för att optimera energieffektiviteten. Arbetsuppgifterna kan inkludera att genomföra energianalyser, utföra energiberäkningar och utvärdera befintliga system för energihantering. 

Energikonsulten arbetar också med att utveckla lösningar för att minska energiförbrukningen och optimera kundens energianvändning, till exempel genom att installera energieffektiv utrustning, använda förnybar energi eller genom att förbättra driftsprocesserna. Vissa arbetar med att utveckla och implementera strategier för energibesparing, till exempel genom att utbilda personal i energisparande åtgärder eller genom att utveckla energihanteringsplaner. Att utvärdera och implementera hållbara energilösningar, till exempel solcellssystem, vindkraftverk och geotermisk energi är också en vanligt förekommande del av energikonsultens jobb. Energikonsulten kan arbeta med att säkerställa att olika miljökrav och standarder uppfylls, till exempel koldioxidavtryck, energimärkning och energieffektivitet. En högskoleexamen inom energiteknik, miljöteknik eller en relaterad disciplin är vanligtvis ett krav för att arbeta som energikonsult.

Vi kan rekrytering av Energikonsulter

Det har fallit sig naturligt för oss på TB-Group att verka inom Samhällsbyggnad/Infrastruktur eftersom det är närliggande vårt ursprungsområde Bygg & Installation. Våra kunder upplever att det är svårt att rekrytera inom området då sfären kan uppfattas som liten, kravprofilerna väldigt specifika och därmed såklart också eftertraktade. Här ser vi till att satsa på kvalitén och hitta rätt kandidat för rätt kund och företag. Vi har hittat rätt modell och har genom åren skapat oss en stor kandidatbank som vi håller uppdaterad. Vi rekryterar till Samhällsbyggnad/Infrastruktur i flertalet städer, däribland Stockholm. Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. 

Tips för att framgångsrikt rekrytera Energikonsult

    • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.
    • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.
    • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Mer om rollen/yrket Energikonsult finns att läsa här.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.

rekrytera energikonsult