Headhunting Data Engineers

Rekrytera Data Engineers

Nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med headhunting av Data Engineers.

.

Vi kan rekrytering av Data Engineers

En Data Engineer (Dataingenjör) har kompetens inom hantering och bearbetning av stora och komplexa datamängder. Data engineers ansvarar för utveckling och underhåll av infrastruktur som används för att hantera data, inklusive databasarkitektur, dataintegrationsprocesser, datalagring, datatransformering och dataförvaltning. Systemingenjör eller System Architect är andra närliggande roller. Några av de kompetenser som ofta söks inom dessa roller innefattar exempelvis Extract, Transform, Load (ETL), Dialectical Behavior Therapy (DBT) och Microsoft Azure.

Några av uppgifter som brukar ingå i en Data Engineers arbetsbeskrivning är:

 1. Designa och implementera databasarkitektur: designa och implementera databasarkitektur för att lagra och hantera data på ett säkert och effektivt sätt.
 2. Utveckla dataintegrationsprocesser: utveckla dataintegrationsprocesser som används för att flytta data från olika datakällor till en central databas.
 3. Skapa datalager: skapa datalager som används för att lagra data på ett strukturerat och organiserat sätt, vilket gör det enklare att söka och analysera data.
 4. Bearbeta data: databearbetning genom att tillämpa olika tekniker som t.ex. datarengöring, datatransformering och dataaggregering.
 5. Utveckla dataförvaltningsstrategier: utveckla dataförvaltningsstrategier som hjälper organisationer att hantera och skydda data på ett effektivt sätt.
 6. Samarbeta med andra tekniska team: samarbeta med andra tekniska team inom organisationen, exempelvis Data Scientists och Data Analysts, för att utveckla och implementera lösningar för att hantera data.
 

På TB-Group har vi sedan starten haft just IT som ett specialområde och har jobbat med hundratals kunder varför vi har ett etablerat nätverk av dessa roller i städer över hela Sverige däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping och Umeå. Vi jobbar endast med headhunting för att få rätt kandidater till intervjubordet hos våra kunder. Vi vet att många inom IT / Industri redan har en anställning och inte själva söker aktivt efter en ny tjänst. Däremot kan de vara intresserade om rätt företag och tjänst dyker upp och de får en bra kontakt initialt.

Så här lyckas du med din rekrytering av Data Engineers

  • Headhunting: Planera med god framförhållning för ditt företags behov framåt och även eventuella kunskapsgap där ni behöver förstärka organisationen med ny kompetens. De kandidater som vi har kontakt med söker oftast inte jobb nu, men tack vare att vi redan har en etablerad kontakt med dem kan vi komma igenom bruset och väcka deras nyfikenhet.

  • Proaktiv rekrytering: På TB-Group har vi en levande kandidatbas som du som kund kan bearbeta proaktivt för att slippa stressen som uppstår när du plötsligt får ett skriande behov. Att hålla kontakten med dina drömkandidater gör att de har ditt företag i åtanke den dagen tajmingen är rätt för dem att byta jobb.

  • Tänk igenom ditt erbjudande: De kandidater som redan har trygga anställningar och vet att de är eftertraktade på arbetsmarknaden behöver man attrahera med ett bra erbjudande. Det behöver inte nödvändigtvis alltid handla om lönebilden utan kan vara företagskultur, utbildningar och vidareutveckling, möjlighet till distansjobb eller andra förmåner.

Skriv direkt till oss

Vill du diskutera en kommande rekrytering med någon av våra affärsområdesexperter? Eller höra mer om hur vi jobbar? Skriv ett meddelande – vi svarar så snabbt vi kan.